close

SK 25 25000

Bücker Bü 181B-1 Bestmann

Individnummer: 25000
Märkning: 76 på nos och sidroder. Kronmärke och flottiljnummer 8 på flygkroppen. Kronmärke på vingarnas ovan- och undersidor.

Placering: Utställd på Flygvapenmuseum, Linköping

Bücker Bü 181B-1 Bestmann var ett tvåsitsigt skolflygplan där lärare och elev satt bredvid varandra.

Bücker Bü 181B-1 Bestmann var ett enmotorigt, tvåsitsigt, lågvingat skolflygplan som tillverkades vid den tyska flygplansfabriken Bücker Flugzeugbau GmbH. Företagets chefskonstruktör under åren 1933 till 1939 var svensken Anders Johan Andersson – A.J. Andersson. Han deltog bland annat i konstruktionen av Bücker Bestmann. Flygplanet hade en helt ny konstruktion där lärare och elev satt sida vid sida i en heltäckt cockpit. Bücker Bestmann premiärflögs i januari 1939 och levererades till Tysklands flygvapen där det användes för grundläggande flygutbildning.

Under andra världskriget utbildade flygvapnet många piloter och behövde för det ändamålet ett modernt skolflygplan. Flygplanet skulle ersätta de äldre skolflygplanen – biplanen SK 11 Tiger Moth och SK 12 Stieglitz. Demonstrationer av Bücker Bü 181B-1 Bestmann i Sverige 1941 väckte svenska flygvapnets intresse. I juni 1942 beställde flygvapnet ett exemplar av Bücker Bü 181B-1 Bestmann från Tyskland för tester och utvärdering. Samtidigt fick företaget Hägglund & Söner i Örnsköldsvik kontrakt på licenstillverkning av flygplanet och en beställning från flygvapnet på 120 exemplar som levererades fram till maj 1946. I flygvapnet fick Bücker Bestmann typbeteckningen SK 25. Nästan alla SK 25 blev levererade till Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed men redan 1947 blev ett trettiotal överförda till de flesta av flygvapnets flottiljer. Där användes de bland annat för allmän flygträning och som sambandsflygplan.

Flygvapnet köpte detta flygplan med registreringh EX+WB från Tyskland för 56 000 kr. Det lereransflögs till Bulltofta den 29 juni 1942 och vidare till F 5. Flygplanet märktes om och försågs med nummer 25000. Det tjänstgjorde sedan på F 8 och på Försökscentralen FC och överlämnades till de flyghistoriska samlingarna på Malmen i mars 1954.

Kuriosa

Kontrollflygaren Anders Gernandt passade på att testa flygplanen lite extra ibland. Vid ett tillfälle genomförde han 205 loopningar i följd med en SK 25, ett världsrekord på den tiden.

Läs mer

keyboard_arrow_down SK 35C Draken 35810