Arkiv

Botanisera bland bilder, brevkorrespondens, ritningar, patentansökningar, pressklipp och haveriutredningar i Flygvapenmuseums arkiv!

I museets arkiv finns tusentals dokument från hela 1900-talet. Här hittar du flygplansritningar, tidningsklipp och flygdagböcker – en slags loggböcker för flygare. Här finns också privata arkiv från till exempel flygpionjärer, flygplanskonstruktörer och flygmotoringenjörer.

Bilder och filmer i arkivet visar militärflygets utveckling från pionjärtid, via beredskapstiden och kalla kriget, fram till idag. De flesta bilderna föreställer flygplan i det svenska försvaret, men här finns också porträtt av personer och byggnader med koppling till flyg. Arkivets äldsta bilder är från 1890-talet och föreställer området Malmen, där Flygvapenmuseum ligger idag.

I arkivet finns intervjuer med personer med koppling till militärflyg, inspelningar av flygplansljud och andra slags ljudklipp.

Beställning av kopior

Ur arkivet kan du beställa kopior av bilder eller texter. Olika priser och villkor gäller beroende på vad du vill ha och hur det ska användas.

Ofta tar det en stund att ta fram handlingar, så om du har specifika önskemål är det bra att kontakta arkivarien innan ditt besök – kontaktuppgifter hittar du här nedanför.

Vill du ha digitala kopior av bilder och filmer för att publicera i uppsatser, böcker eller tidningar? Läs om priser och villkor för bild och film här (pdf-format 410 kB).

Om du istället vill ha papperskopior för eget bruk, kan du se prislista för papperskopior här.

Skänka till arkivet?

Museet tar emot dokument och bilder till arkivet, men först behöver personalen veta vad det är för att kunna svara på om det passar i samlingarna. Om du vill skänka något till arkivet – hör av dig först och kolla!

Observera att Flygvapenmuseum inte tar emot gåvor i museets reception.

Öppettider

Flygvapenmuseums arkiv har begränsad service – framtagning sker efter överenskommelse.

Kontakt

Kontakta arkivet via e-post: arkiv@flygvapenmuseum.se, eller arkivarierna via telefon. Therése Davidsson, telefon 013-495 97 20, eller Sofia Svalmark, telefon 013-495 97 25.