Utlån av föremål

Flygvapenmuseum lånar ut föremål till museer, både inom Sverige och till andra länder runt om i världen. Utlån sker både ur Flygvapenmuseums permanenta samling samt stödsamlingar.

SFHM:s policy för utlån

Mer information om hur Flygvapenmuseum arbetar med utlån går att läsa i SFHM:s policy för utlån.

Hur ansöker jag?

Låneansökan ska ske skriftligen till museet och inkomma minst 4 månader innan önskad låneperiod. För utrikes lån gäller 6 månader. Använd denna blankett:

Låneförfrågan (Word) Låneförfrågan (pdf)
För att se vilka föremål som finns i samlingarna kan du söka på Digitalt Museum. Där kan du se foton och läsa detaljerad information om föremålen.

Skicka din ansökan till den här adressen:

Flygvapenmuseum
Carl Cederströms gata 2
586 63 Linköping

Om du vill skicka ansökan via e-post, bifogar du din låneansökan och skickar till utlan@flygvapenmuseum.se.

Vad händer sedan?

En gång i månaden hålls lånemöten på museet och då tas inkomna låneförfrågningar upp. Lånemötet är rådgivande. Beslut om utlån fattas av museichefen.

Ibland behövs ansökan kompletteras med mer information, till exempel om utställningslokalens säkerhets- och klimatförhållanden.

Flygvapenmuseum svarar sedan på ansökan genom att skriftligen tala om ifall lånet har beviljats eller inte. Om ansökan beviljas kontaktar en handläggare från Flygvapenmuseum låntagaren för att diskutera praktiska frågor.

När låneperioden är på väg att ta slut, tar Flygvapenmuseum kontakt med låntagaren och kommer överens om återlämnande och återtransport.

Om låntagaren önskar förlänga lånet, ska en anhållan om förlängning skickas in senast fyra månader innan slutdatum för låneperioden.

Vilka villkor gäller för utlån?

För att få låna föremål måste låntagaren följa Flygvapenmuseums villkor för utlån ur permanent samling respektive stödsamling. I lånevillkoren finns information om bland annat säkerhet och hantering. 

Ibland kan särskilda villkor gälla för lånet och de regleras i låneavtal mellan Flygvapenmuseum och låntagaren.

Vad kostar det att låna?

Låntagaren står för alla kostnader i samband med lånet, inklusive transport. Fakturan för kostnaderna skickas efter att föremålen monterats i utställningen. Alla kostnader nedan redovisas exklusive moms.

Militärhistoriska museer i Sverige lånar gratis men betalar för transport och eventuell konservering. För övriga museer i Sverige gäller följande avgifter.

Kostnader för utlån från permanent samling:

Administrativ avgift för hela lånet: 1 000 kr
Avgift/föremål: 1 500 kr

Kostnader för utlån från stödsamling:

Administrativ avgift för hela lånet: 1 000 kr

Frågor

Om du har frågor, kontakta Torsten Nilsson, enhetschef för samlingarna: torsten.nilsson@flygvapenmusem.se.