Om Flygvapenmuseum

Upplev den svenska militärhistoriens utveckling på Flygvapenmuseum i Linköping.

Utställningar

Flygvapenmuseum är ett prisbelönt, teknik- och kulturhistoriskt museum. Här tar du del av en unik samling militärflygplan och andra föremål med koppling till flygets hundraåriga historia. Läs mer om museets utställningar.

Samlingar

I Flygvapenmuseums samling finns flygplan, motorer, instrument, uniformer och andra föremål med koppling till den militära flyghistorien. Den största delen av museets omkring 65 000 föremål förvaras i magasin. En mängd flygplan och föremål är utlånade till andra museer världen över.

I biblioteket och arkivet finns mängder av information kopplat till flyg och flyghistoria – böcker, tidskrifter, ritningar, fotografier och personarkiv.

Program

Flygvapenmuseum har en rik programverksamhet med föredrag, magasinsvisningar och temadagar. Det finns också en omfattande skol– och barnverksamhet med workshoppar, sagostunder och visningar med olika teman, samt en lekplats för de minsta.

Om SFHM

Flygvapenmuseum är en del av SFHM – Statens försvarshistoriska museer. Det är en myndighet där bland annat Armémuseum i Stockholm också ingår. Läs mer om SFHM.