Tillgänglighetsredogörelse

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) står bakom webbplatsen

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser. I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Läs tillgänglighetsredogörelsen här. (extern webbplats)