close

Flygplan

TF 35 Draken 351160 AT-160

Saab 35 Draken

Individnummer: 351160 AT-160
Märkning: På nosen Dansk nationalitetsbeteckning. På fenan AT-160.

Placering: Österlens flygmuseum, Östra Vemmerlöv, Östbo, Gärsnäs

Föddes i Linköping, jobbade i Danmark och blev pensionär på Österlen

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

År 1968 blev Danmarks flygvapen första exportkund för Saab Draken. Beställningen kom att innehålla 20 stycken F-35 som var en specialutvecklad attackversion baserad på J 35F, 20 stycken RF-35 spaningsflygplan och sex TF-35 skolflygplan. Danmark fick sina tre första F-35 den 1 september 1970 levererade till Karups flygvapenbas där de kom att placeras i Eskadrille 725 (attack) och 729 (spaning). Sammanlagt hade danska flygvapnet 51 Drakenflygplan.

De sista danska Drakarna flög i slutet av år 1993 när Eskadrille 729 upphörde. Någramånader senare, februari 1994, leveransflögs detta flygplan till Malmen och Flygvapenmuseum. Flygplanet hade då uppnått 2303 flygtimmar. I september 2010 lånades flygplanet till Österlens flygmuseum.

Kuriosa

Flygplanet är en av de fem TF-35 som beställdes 1974. På Saabfabriken var man tvungna att bygga dessa ”för hand” eftersom serieproduktionen av 35 Draken då avslutas till förmån för 37 Viggen. Denna maskin är den näst sist byggda 35 Draken, men den sist byggda Draken som överlevt, från 1977!

Flygplan keyboard_arrow_down FPL 61C