close

Flygplan

SAAB 91D 91364

Saab 91 Safir

Individnummer: 91364
Märkning: På bakkroppen Finlands nationalitetsmärke och SF-18; på fenan igenkänningsnummer 18. Nosen, fenan och stabilisatorn är målade i orange.

Placering: SVEDINOS BIL- OCH FLYGMUSEUM, UGGLARP

Svedinos bil- och flygmuseum visar en Saab Safir som tjänstgjort i det finska flygvapnet.

Saab 91 Safir är ett enmotorigt propellerflygplan som utvecklades av Saab i Linköping och som blev en stor exportframgång för företaget. Prototypen kom i luften för första gången i november 1945. När serietillverkningen upphörde 1966 hade Saab tillverkat 323 exemplar av flygplanet i fem olika versioner. Det svenska flygvapnet köpte tre av versionerna.

Många länder har haft Saab 91 Safir i militär tjänst, till exempel Etiopien, Tunisien, Norge, Finland och Österrike.

91A: Redan 1947 köpte det svenska flygvapnet tio stycken flygplan för transporter och sambandsuppgifter. Flygplanet hade plats för tre personer och fick i flygvapnet beteckningen TP 91.

91B: Flygvapnet köpte 75 stycken flygplan, dessa var licenstillverkade i Nederländerna. I det svenska flygvapnet fick de beteckningen SK 50B. Flygplanet, som har plats för tre personer, tjänstgjorde som skolflygplan i flygvapnets grundläggande flygutbildning.
91C: Saab levererade fjorton stycken till flygvapnet 1960. Flygplanen var tillverkade på Saab i Linköping och fick beteckningen SK 50C i flygvapnet. SK 50C hade plats för fyra personer och i vissa av dem fanns utrustning för civil instrumentflygning.

91D: Flygplanet har i stort sett samma konstruktion som 91C, men en annan motor. Flera utländska flygvapen har använt Saab 91D Safir i den grundläggande flygutbildningen.

Saab levererade det här exemplaret till Finlands flygvapen 1959 och det fick registreringen SF-18. Totalt var 36 stycken Saab 91D Safir i finska flygvapnets tjänst som skolflygplan under åren 1958 till 1982. Efter militär tjänstgöring hamnade det här flygplanet på Suomen Ilmavoimamuseo i finska Tikkakoski och sedan på Luftfartssamlingarna på Arlanda. Flygvapenmuseum äger flygplanet och har deponerat det till Svedinos bil- och flygmuseum sedan 2008.

Kuriosa

Luftkrigsskolan i Kauhava var det första förband i Finland som fick Saab 91D Safir. De flesta av flygplanen tjänstgjorde också där under större delen av sin tid i det finska flygvapnet.

Flygplan keyboard_arrow_down TF 35 Draken 351160 AT-160