close

Flygplan

AJS 37 VIGGEN

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37108
Märkning: F 10-55

Placering: Flygvapenmuseum

Saab 37 Viggen var ett mångsidigt flygplan som under två decennier utgjorde ryggraden i det svenska flygvapnet.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

Under 1990-talet genomförde Saab modifieringar på AJ 37, SF 37 och SH 37 för att dessa skulle kunna operera som så kallade flerrollsflygplan. AJ 37 skulle förutom attack och jakt även kunna utföra spaningsuppdrag. Modifieringen innebar bland annat att flygplanet fick ökad datorkapacitet och fler beväpningsalternativ.

Saab hade tillverkat 108 stycken AJ 37 och av dessa blev 48 modifierade. Beteckningen ändrades till AJS 37 och flygplanen baserades vid Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm och vid Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn.
Flygplanet levererades 1978 till Västgöta flygflottilj F 6 i Karlsborg med anropssignal 21. Därefter flyttades maskinen till Skaraborgs flygflottilj F 7 i Såtenäs där den behöll anropssignal21. Efter konvertering till AJS 1993 levererade flygplanet till Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm där den fick anropssignal 55.

37108 kom till Flygvapenmuseum den 10 april 1997. Maskinen flögs från F 10 Ängelholm till Malmen av löjtnant Peter Adolfsson 1 divisionen och i samband med överlämnandet anordnades en liten ceremoni. I samband med utbyggnaden av Flygvapenmuseum och Kalla kriget utställningen togs flygplanet in i hall 3 och placerades på en uppbyggt ställning där den står idag.

Kuriosa

Viggen var det första flygplan utanför USA som utrustades med dator, eller centralkalkylator som det då kallades. Datorn ersatte navigatören som behövdes i Lansen för att klara attackuppdrag på låg höjd.

Lyssna på Viggen

• 21 sekunder