close

Flygplan

JAS 39A GRIPEN 39113

Saab 39 Gripen

Individnummer: 39113
Märkning: Kronmärke på nosen; kodsiffra 13 på fenan.

Placering: F7 Gårds- och flottiljmuseum, Såtenäs

På F 7 gårds- och flottiljmuseum står Gripen bredvid sin föregångare Viggen.

aab 39 Gripen är ett flerrollsflygplan som konstruerades och byggs av Saab i Linköping. Ett flerrollsflygplan kan användas som jakt-, attack- och spaningsflygplan. Gripen kan växla mellan de olika rollerna under flygning och till och med agera i flera roller samtidigt.

Det svenska flygvapnet hade behov av ett nytt flygplan som skulle ersätta de olika versionerna av 37 Viggen när dessa togs ur tjänst på 1990-talet. Saab hade 1980 fått regeringens uppdrag att projektera ett nytt svenskt militärflygplan. Andra lösningar diskuterades också, däribland licenstillverkning eller köp av flygplan från andra länder. År 1982 tog riksdagen beslutet att satsa på ett nytt svenskt militärt flygplanssystem.

Tillsammans med några andra svenska företag inom försvarsindustrin bildade Saab 1980 Industrigruppen JAS, IG JAS. Försvarets materielverk FMV tecknade ett avtal med IG JAS i juni 1982. Avtalet skulle täcka utveckling, fem provflygplan och 30 serietillverkade Saab 39. Premiärflygningen med Saab 39 Gripen genomfördes den 9 december 1988. I flygvapnet fick flygplanet beteckningen JAS 39.

JAS 39 finns i fem versioner:

JAS 39A tillverkades i 104 exemplar och levererades till flygvapnet 1996.

JAS 39B är en tvåsitsig skolversion som tillverkades i 14 exemplar. Den är en knapp meter längre än A-versionen.

JAS 39C har bland annat bättre vapen, bättre elektronik och kan tankas i luften. Den är också utrustad för att kunna användas i Nato-sammanhang. Den nytillverkades i 86 exemplar och 66 exemplar av A-versionen byggdes om till C.

JAS 39D är en tvåsitsig variant av C-versionen och tillverkades i 23 exemplar.

JAS 39E kommer att finnas i flygvapnet från 2018. Den har större skrov, större bränsletankar och är utrustad med bland annat jaktroboten Meteor.

Det här exemplaret var ett av 30 flygplan som Försvarets materielverk FMV beställde 1982 och leveranserna började 1996. Flygplanet har varit baserat på Skaraborgs flygflottilj F 7 i Såtenäs. Vid ett tillfälle stannade inte tankningen av när tanken var full. Detta resulterade i skador på skrovet och flygplanet blev placerat i hangar i väntan på beslut om reparation. Tiden gick utan att skadorna åtgärdades och flygplanet blev istället museiflygplan. År 2016 deponerade Flygvapenmuseum flygplanet till F 7 gårds- och flottiljmuseum.

Kuriosa:

Saab tillverkade en attrapp i full skalaav Saab 39. Den användes bland annat för att planera placeringen av apparater och utrustning i flygplanet. Attrappen visades för pressen den 11 februari 1986.

Lyssna

• 22 sekunder

Flygplan keyboard_arrow_down AJS 37 Viggen 37098