close

Flygplan

S 16

Caproni Ca 313

Individnummer: Saknas.
Märkning: 11.

Placering: Flygvapenmuseum

Italienska Caproni drabbades av flera allvarliga haverier och kallades därför för den flygande likkistan.

När andra världskriget bröt ut behövde Sverige stärka sitt försvar. Flera länder, bland annat USA, hade dock infört exportförbud av krigsmaterial till Sverige. Men 1940 fick svenska flygvapnet istället erbjudande om att köpa Caproni Ca 313 från Italien och beställde totalt 84 exemplar.

Flygplanen fick beteckningarna B 16 och S 16 i Sverige. Tyvärr hade Sverige inte gjort någon bra affär. Flygplanen hade både konstruktions- och materielfel. De drabbades ganska omgående av flera allvarliga olyckor. Totalt havererade ett 20-tal flygplan, vilket ledde till flygförbud. Efter att ha byggts om användes Caproni främst för spaning.

S 16 gjorde sin sista flygning precis före krigsslutet och inget av Caproniflygplanen bevarades. De skrotades, eldades upp vid brandövningar eller användes som mål vid bomb- och skjutövningar.

Flygvapenmuseums exemplar är en kopia som är tillverkat efter originalritningar och innehåller vissa originaldelar. En restaureringsgrupp från Östergötlands flyghistoriska sällskap har på senare år gjort stora förbättringar på flygplanet.

Kuriosa

Flygvapenmuseums kopia av Caproni Ca 313 tillverkades från början för tv-serien Tre kärlekar, som handlar om en ung pilot under beredskapstiden.

Flygplan keyboard_arrow_down S 29C TUNNAN