close

Flygplan

JA 37 VIGGEN 37326

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37326
Märkning: 17 – 26

Placering: UTSTÄLLD PÅ SVEDINOS BIL- OCH FLYGMUSEUM, UGGLARP

I Svedinos bil- och flygmuseums utställningar står en D-modifierad JA 37 som även är förberedd för internationella uppdrag.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

JA 37 Viggen är ett jaktflygplan med begränsad attackförmåga som ersatte J 35 Draken i aktiv tjänst. Det är mycket stora skillnader mellan JA 37 och de övriga versionerna. Bland annat fick JA 37 skrovet förstärkt; en större och kraftigare motor; förstärkt styrsystem; en modernare radar samt fast beväpning – en 30 mm automatkanon. Även elektroniken blev väsentligt förnyad. Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping var 1980 den första flottilj som fick flygplanet. JA 37 blev taget ur tjänst och Viggensystemet nerlagt bara 14 år efter den sista leveransen till flygvapnet. 

Det exemplar av JA 37DI som Svedinos bil- och flygmuseum visar levererades till flygvapnet 1981 och blev DI-modifierat 2002. DI-modifieringen innebar bland annat att flygplanet fick större, mer kraftfulla datorer och kunde bära den nya jaktroboten RB 99. Syftet med modifieringsprogrammet var att JA 37DI skulle kunna använda samma vapen som, och arbeta tillsammans med JAS 39 Gripen. Dessutom skulle JA 37DI fungera i internationell tjänst. I:et står för interoperabel vilket bland annat innebar att flyginstrumenten var graderade i knop och fot istället för km/h och m.

Kuriosa

Den jaktviggen som Svedinos bil- och flygmuseum visar var den första JA 37 som blev modifierad till DI-versionen.

Flygplan keyboard_arrow_down Hur styr du egentligen? F1