close

Flygplan

AJSF 37 VIGGEN 37951

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37951
Märkning: 21 – 50

Placering: Utställd på Múzeum letectva, Košice-Barca, Slovakien

I en hangar på Slovakiens flygmuseum i Košice-Barca kan en AJSF 37 Viggen spana ut över flygplan från mer än tio nationer.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

Saab levererade 28 stycken SF 37 till flygvapnet, de skulle ersätta S 35E Draken som renodlat fotospaningsflygplan. Nospartiet innehöll kameror som gjorde att SF 37såg annorlunda ut jämfört med AJ 37 och SH 37. Kamerautrustningen bestod av sju kameror. Med dessa gick det att fotografera både i dagsljus och i mörker. Huvuduppgiften var att fotografera fientliga kommunikationsmål, militärförband, radarstationer med mera. SF 37 hade också en datakamera som automatiskt registrerade tidpunkt och position för de fotograferade målen.

Det här exemplaret blev levererat till flygvapnet 1977. Flygplanet är ett av tretton SF 37 som ingick i det modifieringsprogram som pågick mellan åren 1995 till 1997. Syftet var att ge SF 37 en begränsad JAS-kapacitet med bland annat utökad beväpning. Efter modifieringen fick flygplanen beteckningen AJSF. Den här flygplansindividen, AJSF 37 Viggen 37951, blev modifierad 1995. I september 2004 blev den sista flygningen genomförd – till Košice i östra Slovakien. Samma år deponerade Flygvapenmuseum flygplanet till Múzeum letectva i Košice, flygmuseet som är en del av Slovakiens tekniska museum.

Kuriosa

Flygplansindividen som Múzeum letectva i Košice visar var den första SF 37 i tjänst i det svenska flygvapnet.

Flygplan keyboard_arrow_down S 6B