close

Flygplan

SF 37 VIGGEN 37972

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37972
Märkning: 10 – 56

Placering: Gotlands försvarsmuseum, Tingstäde

Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde visar en SF 37 Viggen. Kommer den att fotospana över Östersjön igen när svensk militär återvänder till Gotland?

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

Saab levererade 28 stycken SF 37 till flygvapnet, de skulle ersätta S 35E Draken som renodlat fotospaningsflygplan. Nospartiet innehöll kameror som gjorde att SF 37 såg annorlunda ut jämfört med AJ 37 och SH 37. Kamerautrustningen bestod av sju kameror. Med dessa gick det att fotografera både i dagsljus och i mörker. Huvuduppgiften var att fotografera fientliga kommunikationsmål, militärförband, radarstationer med mera. SF 37 hade också en datakamera som automatiskt registrerade tidpunkt och position för de fotograferade målen.

Det exemplar som Gotlands försvarsmuseum visar levererades till flygvapnet 1979. Flygplanet har varit baserat på Blekinge flygflottilj F 17 i Ronneby och på Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm. Efter 1 969 flygtimmar blev SF 37 Viggen 37972 kasserad.

Flygplan keyboard_arrow_down AJSF 37 VIGGEN 37974