close

Flygplan

SK 35C Draken 35824

Saab 35 Draken

Individnummer: 35824
Märkning: På framkroppen kronmärke och flottiljnummer 10; på fenan som har rödmålad överkant kodsiffra 82, emblem för utbildningsgruppen TIS 35 på F 10 och Skånes landskapsvapen.

Placering: Österlens flygmuseum, Östra Vemmerlöv, Östbo, Gärsnäs

En trotjänare, som burit många blivande Drakenpiloter, har hamnat på Österlens flygmuseum efter pensioneringen.

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

Redan vid Saabs projekteringen av J 35 planerade flygvapnet för en tvåsitsig skolversion. Av olika skäl originaltillverkades inget skolflygplan. Istället konstruerade Saab skolflygplanet

SK 35C genom att bygga om 26 stycken J 35A. Dessa, som hade den korta bakkroppen, fick nybyggda tvåsitsiga framkroppar. Skolversionen gav piloterna ovärderlig träning i tekniken att klara sig ur okontrollerade lägen som superstall. SK 35C Draken fungerade som skolflygplan ända till slutet av 1990-talet.

Den SK 35C som visas på Österlens flygmuseum levererades 1960 till flygvapnet som J 35A med individnummer 35033. När det 1963 byggts om till skolversionen fick det nummer 35824. Flygplanet har varit placerat på Upplands flygflottilj F 16 i Uppsala och på Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm. Det överfördes till Flygvapenmuseum 1998 och var under några år placerat på Gotlands flygmuseum. Flygvapenmuseum deponerade flygplanet till Österlens flygmuseum 2011. Denna maskin har en viktig uppgift att vara reservdelsmaskin till 35810 som opereras av Swedish Air Force Historic Flight.

Kuriosa

När Saab 37 Viggen projekterades fanns en tanke om att använda SK 35C även för den nya flygplanstypens.

Flygplan keyboard_arrow_down SK 61A 61025