close

Flygplan

SK 61A 61025

Beagle B 125 Bulldog

Individnummer: 61025
Märkning: Under nosspetsen kodsiffra 25; på bakkroppen kronmärken och flottiljnummer 5; civil registrering SE-FVX.

Placering: Flygande hos Swedish Air Force historic flight, Såtenäs

Två år tog det för entusiaster från Swedish Air Force historic flight att få den här SK 61A restaurerad och flygvärdig.

Beagle B 125 Bulldog är ett enmotorigt propellerflygplan som utvecklades av det brittiska företaget Beagle Aviation och serietillverkades av Scottish Aviation, också brittiskt.

Flygvapnet behövde ett nytt skolflygplan som skulle ersätta SK 50 i den grundläggande flygutbildningen. Efter utvärdering av olika alternativ föll valet på Beagle B 125 Bulldog. Försvarsmakten lade en lade på sammanlagt 78 flygplan som blev levererade under åren 1971 till 1974. Av dessa skulle flygvapnet få 58 stycken och armén 20 stycken. I flygvapnet fick Bulldog beteckningarna SK 61A och SK 61B. De flygplan som kom till armén fick beteckningen FPL 61C. Efter 1987 hade flygvapnet inte längre behov av SK 61 som skolflygplan. Det var då som flygeleverna började få den grundläggande flygutbildningen direkt på jetflygplan – SK 60.

SK 61A fanns i femtiotvå exemplar i flygvapnet. Det var ett standardskolflygplan med plats för tre personer. Lärare och elev satt sida vid sida och i baksätet fanns plats för en passagerare.

SK 61B fanns i sex exemplar i flygvapnet och hade plats för tre personer. Flygplanet kunde också bära en robot, RB 53, monterad på högra vingspetsen. Viggenpiloter övade med SK 61B för att lära sig hantera robotvapnet.

SK 61C fanns i femton exemplar i flygvapnet. År 1989 blev de överförda från armén där de hade haft beteckningen FPL 61.

SK 61D och E var ett antal SK 61A som blev utrustade med instrumentering för civil pilotutbildning.

Scottish Aviation levererade det här flygplanet till flygvapnet 1972. Det har varit baserat på Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed. Efter fullgjord tid i flygvapnet blev Flygvapenmuseum ägare till flygplanet. Under några år fungerade det som studieobjekt för blivande flygtekniker på Hässlögymnasiet i Västerås. Sedan 2006 är det Swedish Air Force historic flight, SwAFHF, som disponerar och flyger flygplanet.

Kuriosa

Mellan åren 2006 och 2008 restaurerade SwAFHF det här exemplaret av SK 61A till flygvärdigt skick.