close

Flygplan

J 35J Draken 35537

Saab 35 Draken

Individnummer: 35537
Märkning: På framkroppen flottiljnummer 10; på fenan kodsiffra 37.

Placering: Österlens flygmuseum, Östra Vemmerlöv, Östbo, Gärsnäs

Österlens flygmuseum har en Saab 35 Draken som klövs i två delar för att bli J 35J.

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade Draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

För att fylla luckan i jaktflyget fram till leveranserna av JAS 39 Gripen beslutade regeringen att modifiera sammanlagt 67 stycken J 35F2 Draken. Modifieringen genomfördes under åren 1987 till 1991. Flygplanet fick bland annat fick bättre elektronik, nya instrument, bättre vapen och fler fästen för robotar. Tack vare extra invändiga bränsletankar och fyra stycken fälltankar ökade räckvidden. Efter modifieringen fick flygplanet beteckningen J 35J.

Saab levererade det här flygplanet 1968 som J 35F. Det har varit placerat på Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping, på Kalmar flygflottilj F 12, på Västmanlands flygflottilj F 1 i Västerås och som J 35J på Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm. Efter tjänstgöringen i flygvapnet kom flygplanet till Flygvapenmuseum som sedan några år tillbaka deponerat det till Österlens flygmuseum.

Kuriosa:

Arbetet med modifieringen till J 35J genomfördes som ett lagarbete. Personal på F 10 i Ängelholm gjorde vissa förberedelser på flygplanen. Därefter blev de transporterade till FFV Aerotech i Linköping där framkroppen skiljdes från bakkroppen. Bakkroppen var kvar på FFV medan Saab tog hand om framkroppen för installation av elektronik och beväpningsutrustning. När det var klart gick framkroppen tillbaka till FFV och monterades ihop med bakkroppen. Flygplanen testades sedan och alla J 35J Draken blev placerade på F 10.

Flygplan keyboard_arrow_down J 26