close

Flygplan

J 22A 22185

FFVS J 22

Individnummer: 22185
Märkning: Skånes landskapsvapen på sidan av nosen; kronmärke och flottiljnummer 10 på flygplanskroppen; kronmärke på vingarnas ovan- och undersidor; individnummer 22185 på bakkroppen och ett rött K på fenan.

Placering: Utställd på Ängelholms flygmuseum, Valhall park, Ängelholm

Myt eller sanning – var J 22 ett av världens snabbaste flygplan i förhållande till sin motorstyrka?

Under andra världskriget hade det svenska flygvapnet stor brist på flygplan. Saab var upptaget med tillverkningen av Saab 17 och Saab 18 och kunde inte ta sig an fler projekt. Detta ledde till att projektering och tillverkning av ett nytt flygplan gjordes vid Flygförvaltningens flygverkstad i Stockholm, FFVS. Konstruktör var Bo Lundberg som tidigare varit verksam vid Sparmanns flygverkstäder och Götaverkens flygplansavdelning.

J 22 är ett enmotorigt helsvenskt jaktflygplan som även användes för spaningsuppdrag under en kort period. Det är byggt av stål och trä eftersom tillgången på aluminium var begränsad. Fler än 500 underleverantörer tillverkade komponenter och delar till flygplanet. Major Olle Enderlein premiärflög den första prototypen i september 1942 och leveranserna till flygvapnet började i oktober 1943. Förutom prototyperna tillverkade FFVS 198 exemplar av J 22 i två versioner, endast beväpningen skiljer de två versionerna åt. 

Det exemplar av J 22 som finns hos Ängelholms flygmuseum godkändes av flygvapnet i september 1944. Det har varit baserat på Upplands flygflottilj F 16 i Uppsala, på Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm, på Östgöta flygflottilj F 3 i Malmslätt. Under tiden på F 3 blev flygplanet ombyggt för spaning och fick en kamerainstallation. År 1952 slutade flygvapnet använda flygplanstypen och 1976 kom det här exemplaret till Flygvapenmuseum. Sedan slutet av 1980-talet är flygplanet deponerat till Ängelholms flygmuseum.

Kuriosa

Inför en flyguppvisning i samband med flygvapnets 25-årsjubileum 1951 blev en J 22 modifierad för avancerad flygning. Alla vapen och all utrustning togs bort för att göra flygplanet så lätt som möjligt. Det blev helt rödmålat med en längsgående vit blixt på vardera sida av flygplanskroppen. Jubileet firades på Östgöta flygflottilj F 3 och flygplanet gick under namnet Röda blixten.

Flygplan keyboard_arrow_down J 35J DRAKEN 35584