close

Flygplan

J 11

Fiat CR.42 Falco

Individnummer:2543
Märkning: F 9 i svart vid kronmärke. Vit 9 på sidroder och motorkåpa. Röd spinner.

Placering: Flygvapenmuseum

När krigshotet växte i början av andra världskriget behövde Sverige förstärka flygvapnet. Ett av de flygplan som köptes var Fiat CR.42.

Efter Sovjetunionens angrepp på Finland i november 1939 engagerade sig kyrkoherden Isaac Been för Finlands folk. Vid en högmässa förkunnade han: ”Vad Finland egentligen behöver är jaktflygplan! Och djävulen skall fördrivas med jaktflygplan!” Det blev startskottet för en insamling för att köpa tolv Fiat CR.42 till Finland. Sju miljoner kronor samlades in, men innan flygplanen hann levereras tog vinterkriget slut och Finland var mer i behov av pengar än jaktflygplan.  

Efter slutmontering vid Götaverken på Torslanda överfördes de tolv flygplanen till F 3 för att användas som spaningsplan. Samtidigt öppnades möjligheter att köpa fler flygplan i Italien. I oktober 1940 tecknade flygförvaltningen en order om ytterligare 60 stycken Fiat CR.42. Italien var då sedan juni 1940 krigförande på axelmakternas sida.

Alla Fiat CR.42, även de vid F 3, tillfördes den nybildade Göta flygflottilj, F 9. Flygplanstypen fick den svenska beteckningen J 11. Motorn var en fjortoncylindrig luftkyld stjärnmotor av typen Fiat A74R1C38 på 840 hk. Landningstället var fast, och kunde förses med hjul eller skidor. Ett robust smidigt plan som var mycket vändbart, utformat runt en grundkonstruktion som bestod av en dukklädd ram av metall samt dukklädda vingar med stomme av duraluminumlegering och stål. Beväpningen utgjordes av två 12,7 mm automatkanoner m/40. Piloterna gillade flygplanet, men flygplanstypen var redan när den kom till Sverige föråldrad. I oktober 1943 utrustades F 9 med det nykonstruerade jaktplanet J 22 och de gamla J 11:orna överfördes då till den nyuppförda Bråvalla flygflottilj, F 13.

Fiat CR.42 var ett av de sista jaktplanen av biplanstyp som tillverkades i världen. Flygplanstypen användes av Italien men exporterades även till Belgien, Kroatien, Tyskland och Spanien. Den bristfälliga kvaliteten och den ålderdomliga konstruktionen gjorde att de i Sverige togs ur tjänst i slutet av kriget.

I dag finns fyra flygplan av typen bevarade i världen.

MM5701 – CR.42 Maskinen nödlandade i England under slaget om England. Visas på RAF museum.

2542 – J 11 Flygplanet havererade i Kiruna april 1942. Bärgades 1983 och överfördes till England. Flygplanet restaureras på Duxford i England med mål att maskinen ska bli luftvärdig.

Rekonstruktion CR.42 Visas på Museo storico dell’Aeronautica Militare (Italiens flygvapenmuseum)

2543 – J 11 Flygvapenmuseums maskin. Flygplanet tog i tjänst i maj 1941. Flygplanet har genom åren på Säve haft flera olika märkningar:

  • F 9 – 11 (maj 1941)
  • F 9 – 21 (mars 1942)
  • F 9 – 19 (augusti 1942
  • F 9 – 9 (maj 1943)

Flygplanet avfördes den 14 mars 1945 och blev sedan en del av Malmensamlingen som sedan blev Flygvapenmuseum.

Kuriosa

Under luftkriget i Nordafrika 1940 möttes italienska Fiat CR.42 och engelska Gloster Gladiator. I Sverige hjälpte samma flygplanstyper varandra att försvara landet. Den Italienska CR.42 piloten Mario Visintini blev med 16 luftsegrar den pilot som tog flest segrar i ett biplan under andra världskriget.

Flygplan keyboard_arrow_down J 20