close

Flygplan

SK 25 Bücker Bü 181B-1 Bestmann

Individnummer: 25114
Märkning: Kodsiffra 314 på sidan av nosen och på fenan; kronmärke på sidan av flygplanskroppen och bakom detta flottiljnummer 5; kronmärke på vinganas ovan – och undersidor.

Placering: Utställd på Västerås flygmuseum, Västerås

Bücker Bü 181B-1 Bestmann hade en svensk designer – A.J. Andersson. Han är också konstruktören bakom Saab 91 Safir.

Bücker Bü 181B-1 Bestmann var ett enmotorigt, tvåsitsigt, lågvingat skolflygplan som tillverkades vid den tyska flygplansfabriken Bücker Flugzeugbau GmbH. Företagets chefskonstruktör under åren 1933 till 1939 var svensken Anders Johan Andersson – A.J. Andersson. Han deltog bland annat i konstruktionen av Bücker Bestmann. Flygplanet hade en helt ny konstruktion där lärare och elev satt sida vid sida i en heltäckt cockpit. Bücker Bestmann premiärflögs i januari 1939 och levererades till Tysklands flygvapen där det användes för grundläggande flygutbildning.

Under andra världskriget utbildade flygvapnet många piloter och behövde för det ändamålet ett modernt skolflygplan. Flygplanet skulle ersätta de äldre skolflygplanen – biplanen SK 11 Tiger Moth och SK 12 Stieglitz. Demonstrationer av Bücker Bü 181B-1 Bestmann i Sverige 1941 väckte svenska flygvapnets intresse. I juni 1942 beställde flygvapnet ett exemplar av Bücker Bü 181B-1 Bestmann från Tyskland för tester och utvärdering. Samtidigt fick företaget Hägglund & Söner i Örnsköldsvik kontrakt på licenstillverkning av flygplanet och en beställning från flygvapnet på 120 exemplar som levererades fram till maj 1946. I flygvapnet fick Bücker Bestmann typbeteckningen SK 25. Nästan alla SK 25 blev levererade till Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed men redan 1947 blev ett trettiotal överförda till de flesta av flygvapnets flottiljer. Där användes de bland annat för allmän flygträning och som sambandsflygplan.

Det här exemplaret av SK 25 levererades till flygvapnet av AB Hägglund & Söner i mars 1946. Flygplanet blev baserat vid Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed och användes för den grundläggande flygutbildningen. År 1954 slutade flygvapnet använda SK 25 och flygplanet såldes året därpå till en privatperson i Tyskland och fick den civila registreringen D-EBIH. Östergötlands flyghistoriska sällskap ÖFS köpte flygplanet 1979 och skänkte det till Flygvapenmuseum som sedan 2009 har deponerat det till Västerås flygmuseum.

I Flygvapenmuseums utställning om teknikutveckling finns den Bücker Bü 181B-1 Bestmann som flygvapnet köpte från Tyskland i juni 1942. Flygplanet har individnummer 25000.

Kuriosa

Fyra stycken tyska Bücker Bestmann Bü 181 nödlandade i Sverige under andra världskrigets två sista år. Besättningarna i alla flygplanen var flyktingar eller desertörer.

Film från tillverkningen på AB Hägglund & Söner:

Detta är en film som spelades in samtidigt som planet byggdes. En dokumentär om ett unikt projekt och ett unikt företag. Filmen har kompletterats med ljudkommentarer som spelades in i vid ett föredrag, som en av bröderna Hägglund hade vid ett veteranmöte på företaget, nästan femtio år senare. Filmen är redigerad och sammanställd i samarbete med Claes-Göran Olsson , Örnsköldsvik Sundsvall i oktober 2014

Flygplan keyboard_arrow_down SK 61C 61061