close

Flygplan

JA 37 Viggen 37410

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37410
Märkning: 16 – 10

Placering: Utställd på Österlens flygmuseum, Östra Vemmerlöv, Östbo, Gärsnäs

I draknästet på Österlens flygmuseum finns också plats för JA 37 Viggen 37410.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven. Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

JA 37 Viggen är ett jaktflygplan med begränsad attackförmåga som ersatte J 35 Draken i aktiv tjänst. Det är mycket stora skillnader mellan JA 37 och de övriga versionerna. Bland annat fick JA 37 skrovet förstärkt; en större och kraftigare motor; förstärkt styrsystem; en modernare radar samt fast beväpning – en 30 mm automatkanon. Även elektroniken blev väsentligt förnyad. Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping var 1980 den första flottilj som fick flygplanet. JA 37 blev taget ur tjänst och Viggensystemet nerlagt bara 14 år efter den sista leveransen till flygvapnet.

Det utställda exemplaret levererades till flygvapnet 1986 och har varit baserat på Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå och på Upplands flygflottilj F 16 i Uppsala. Våren 2013 kom flygplanet till Österlens flygmuseum. Versionen är JA 37C som bland annat fick en förbättrad radar. Radarn i JA 37C kunde visa virtuella mål vilket gjorde flygstridsövningarna mer realistiska och målflygplanen överflödiga.

Kuriosa

På fenans rödmålad vänstra sida finns en silhuett av en indian med pilbåge som rider en mustang, det så kallade Mustangmärket. När J 26 Mustang kom Upplands flygflottilj F 16 i Uppsala blev flygplanen i första divisionen prydda med olika varianter på temat mustang med indianryttare.

Flygplan keyboard_arrow_down J 35B DRAKEN 35220