close

Flygplan

JAS 39A Gripen 39101

Saab 39 Gripen

Individnummer: 39101
Märkning: Kronmärke på framkroppen; individnummer 101 högst upp på fenan och därunder silhuetten av en grip, texten Test A/C 39A samt namnet på jaktroboten Meteor.

Placering: Utställd på Ängelholms flygmuseum, Valhall park, Ängelholm

Jädrar i min lilla låda! Den här serietillverkade JAS 39A fick ersätta ett havererat provflygplan.

Saab 39 Gripen är ett flerrollsflygplan som konstruerades och byggs av Saab i Linköping. Ett flerrollsflygplan kan användas som jakt-, attack- och spaningsflygplan. Gripen kan växla mellan de olika rollerna under flygning och till och med agera i flera roller samtidigt.

Det svenska flygvapnet hade behov av ett nytt flygplan som skulle ersätta de olika versionerna av 37 Viggen när dessa togs ur tjänst på 1990-talet. Saab hade 1980 fått regeringens uppdrag att projektera ett nytt svenskt militärflygplan. Andra lösningar diskuterades också, däribland licenstillverkning eller köp av flygplan från andra länder. År 1982 tog riksdagen beslutet att satsa på ett nytt svenskt militärt flygplanssystem.

Tillsammans med några andra svenska företag inom försvarsindustrin bildade Saab 1980 Industrigruppen JAS, IG JAS. Försvarets materielverk FMV tecknade ett avtal med
IG JAS i juni 1982. Avtalet skulle täcka utveckling, fem provflygplan och 30 serietillverkade Saab 39. Premiärflygningen med Saab 39 Gripen genomfördes den 9 december 1988. I flygvapnet fick flygplanet beteckningen JAS 39.

JAS 39 finns i fem versioner:
JAS 39A tillverkades i 104 exemplar och levererades till flygvapnet 1996.
JAS 39B är en tvåsitsig skolversion som tillverkades i 14 exemplar. Den är en knapp meter längre än A-versionen.

JAS 39C har bland annat bättre vapen, bättre elektronik och kan tankas i luften. Den är också utrustad för att kunna användas i Nato-sammanhang. Totalt nytillverkades i 86 exemplar och 66 exemplar av A-versionen byggdes om till C.

JAS 39D är en tvåsitsig variant av C-versionen och tillverkades i 23 exemplar.

JAS 39E kommer att finnas i flygvapnet från 2018. Den har större skrov, större bränsletankar och är utrustad med bland annat jaktroboten Meteor.

Det här exemplaret av Gripen är det först tillverkade i A-versionen. Det levererades inte till flygvapnet utan ersatt Saabs första provflygplan 39-1 som hade havererat i februari 1989. Efter fullgjord tjänstgöringstid flögs flygplanet till Ängelholms flygplats i december 2010. Sedan 2011 har Ängelholms flygmuseum det som deposition från Flygvapenmuseum.

Kuriosa

En grip är ett mytologiskt väsen, till hälften örn och till hälften lejon. JAS 39 fick sitt namn Gripen efter en offentlig namntävling 1982. Vinnare i tävlingen var Helena Sirén från Stockholm och vinsten var en flygtur med SK 60.

Flygplan keyboard_arrow_down AJS 37 VIGGEN 37074