close

Flygplan

SK 61A 61034

Beagle B 125 Bulldog

Individnummer: 61034
Märkning: Under nosspetsen kodsiffra 34; på bakkroppen kronmärke och flottiljnummer 5; på fenan kodsiffra 34

Placering: Flygteknikcenter, Ljungbyhed, Klippan.

Inte bara piloter har fått sin utbildning på den här SK 61A.

Beagle B 125 Bulldog är ett enmotorigt propellerflygplan som utvecklades av det brittiska företaget Beagle Aviation och serietillverkades av Scottish Aviation, också brittiskt.

Flygvapnet behövde ett nytt skolflygplan som skulle ersätta SK 50 i den grundläggande flygutbildningen. Efter utvärdering av olika alternativ föll valet på Beagle B 125 Bulldog. Försvarsmakten lade en order på sammanlagt 78 flygplan som blev levererade under åren 1971 till 1974. Av dessa skulle flygvapnet få 58 stycken och armén 20 stycken. I flygvapnet fick Bulldog beteckningarna SK 61A och SK 61B. De flygplan som kom till armén fick beteckningen FPL 61C. Efter 1987 hade flygvapnet inte längre behov av SK 61 som skolflygplan. Det var då som flygeleverna började få den grundläggande flygutbildningen direkt på jetflygplan – SK 60.

SK 61A fanns i femtiotvå exemplar i flygvapnet. Det var ett standardskolflygplan med plats för tre personer. Lärare och elev satt sida vid sida och i baksätet fanns plats för en passagerare.

SK 61B fanns i sex exemplar i flygvapnet och hade plats för tre personer. Flygplanet kunde också bära en robot, RB 53, monterad på högra vingspetsen. Viggenpiloter övade med SK 61B för att lära sig hantera robotvapnet.

SK 61C fanns i femton exemplar i flygvapnet. År 1989 blev de överförda från armén där de hade haft beteckningen FPL 61.

SK 61D och E var ett antal SK 61A som blev utrustade med instrumentering för civil pilotutbildning.

Det här exemplaret AV SK 61A kom till flygvapnet 1972 och blev baserat på Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed. Flygvapnet gallrade ut flygplanet 2001 och överförde det till Flygvapenmuseum. Sedan 2008 har museet deponerat flygplanet till Flygteknikcenter i Ljungbyhed. Där har det använts i utbildningen av blivande flygtekniker.

Kuriosa:

När behovet av SK 61 minskade på Krigsflygskolan F 5 blev några exemplar fördelade till flygvapnets övriga flottiljer. Flygplanen fick dock behålla Krigsflygskolans flottiljnummer.

Flygplan keyboard_arrow_down SK 15