close

Flygplan

SK 12

Focke Wulf Fw 44J Stieglitz

Individnummer: 670.
Märkning: 60, 5.

Placering: Flygvapenmuseum

Under mitten av 1930-talet beslutade Sveriges riksdag om en kraftig utbyggnad av flygvapnet. Det innebar ett ökat behov av både piloter och skolflygplan. Focke Wulf Fw 44J Stieglitz var en av de flygplanstyper som användes vid utbildningen av nya piloter.

Focke Wulf Fw 44J Stieglitz var ett enmotorigt, tvåsitsigt flygplan som visade sig vara ett bra skolflygplan, trots att det egentligen konstruerades för avancerad flygning. Flygvapnet beställde de första 14 exemplaren från den tyska tillverkaren 1936 och de fick beteckningen SK 12. Totalt hade flygvapnet 85 flygplan av typen. De hade köpts från Tyskland och även licenstillverkats vid Centrala flygverkstaden Västerås och Svenska järnvägsverkstädernas aeroplanavdelning i Linköping.

SK 12 hade dubbelkommando, där eleven satt på den bakre sittplatsen och läraren på den främre. Många piloter fick sin utbildning i flygplanet under andra världskriget och det fanns vid de flesta flottiljer till början av 1950-talet. Flygvapnet hade kvar tre exemplar ända till 1960-talet. De användes bland annat för bogsering av segelflygplan.

Flygvapenmuseums SK 12 tillverkades vid Centrala flygverkstaden Västerås 1941 och användes för flygutbildning i över 15 år. Under 1960-talet fungerade det som bogserflygplan vid Ljungbyheds segelflygklubb och det gjorde sin sista flygning vid flygvapnets femtioårsjubileum 1976.

Kuriosa

Innan det fanns kommunikationsradio i skolflygplan var kommunikationen mellan lärare och elev ett problem. För att läraren skulle kunna prata med sin elev när både motorer och vind störde, användes bland annat taltrattar. Ofta uppstod missförstånd, som kunde få allvarliga följder.

Flygplan keyboard_arrow_down SK 35C Draken 35804