close

Flygplan

SK 35C Draken 35804

Saab 35 Draken

Individnummer: 35804
Märkning:

Placering: Österreichisches Luftfahrtmuseum, Graz, Österrike

Museet i Graz visar en SK 35C – skolversionen av Draken som Österrikes flygvapen avstod från att köpa.

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

Redan vid Saabs projekteringen av J 35 planerade flygvapnet för en tvåsitsig skolversion. Av olika skäl originaltillverkades inget skolflygplan. Istället konstruerade Saab skolflygplanet

SK 35C genom att bygga om 26 stycken J 35A. Dessa, som hade den korta bakkroppen, fick nybyggda tvåsitsiga framkroppar. Skolversionen gav piloterna ovärderlig träning i tekniken att klara sig ur okontrollerade lägen som superstall. SK 35C Draken fungerade som skolflygplan ända till slutet av 1990-talet.

Skolflygplanet med individnummer 35804 blev godkänt av flygvapnet 1962. Det har varit baserat på Upplands flygflottilj F 16 i Uppsala och på Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm. Efter fullgjord tid i flygvapnet blev flygplanet överfört till Flygvapenmuseum som 1997 deponerade det hos Österreichisches Luftfahrtmuseum i Graz.

Kuriosa

De österrikiska piloterna fick sin utbildning på Draken vid F 10 i Ängelholm. Någon skolversion köptes aldrig in till det österrikiska flygvapnet.

Flygplan keyboard_arrow_down SK 60E 60140