close

Flygplan

J 28B 28391

De Havilland DH 100 Vampire FB Mk 50

Individnummer: 28391
Märkning: På framkroppen och på fenorna kodsiffra 08; kronmärke på vingarnas ovan- och undersidor samt på stjärtbommarna; flottiljnummer och individnummer på stjärtbommarna; orangefärgade band på vingarnas ovansidor samt på stjärtbommarna.

Placering: Flygmuseet F21, Luleå

I sin nya utställningshall visar Flygmuseet F 21 en omsorgsfullt renoverad J 28B Vampire.

De Havilland Vampire var Storbritanniens andra jetflygplan och premiärflygningen blev genomförd 1943. Även det svenska flygvapnet ville satsa på jetflygplan eller reaflygplan som de kallades vid den tiden. Som första utländska kund beställde Flygförvaltningen 70 stycken De Havilland DH 100 Vampire F.1 år 1946. Leveranserna startade redan samma år och flygplanen fick beteckningen J 28 i det svenska flygvapnet. Beteckningen blev senare ändrad till J 28A.

År 1949 fick Sverige erbjudande att köpa en vidareutvecklad version av flygplanet, Vampire Mk 50. Det var ett kombinerat jakt- och attackflygplan som kunde bära yttre beväpning och hade större bränslekapacitet. Beteckningen i svenska flygvapnet blev J 28B.

J 28 Vampire var ett omtyckt och lättfluget flygplan som satte många rekord. Det var uppskattat både bland piloter och tekniker. De Havilland Vampire är den flygplanstyp i svenska flygvapnet som flugits av flest piloter.

I januari 1952 beställde Flygförvaltningen 20 stycken tvåsitsiga De Havilland DH 115 Vampire trainer Mk 55 och ett år senare ytterligare 10 stycken. De blev inledningsvis använda som jaktflygplan vid några flygflottiljer och hade beteckningen J 28C. År 1954 fick Krigsflygskolan uppdraget att på försök genomföra en del av den grundläggande flygutbildning på J 28C. Försöket blev mycket lyckat och Flygförvaltningen beställde ytterligare 15 stycken flygplan. Från hösten 1955 ersatte Vampire helt SK 16 som skolflygplan.

Totalt köpte Flygförvaltningen 437 stycken De Havilland Vampire av olika versioner. Flygplanen levererades under åren 1946 till 1959.

Exemplaret av J 28B som visas på Flygmuseet F 21 blev levererat till flygvapnet 1951. Det har varit baserat på Svea flygflottilj F 8 i Barkarby, på Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn och på Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed. När flygplanet togs ur tjänst 1983 hade det en flygtid på mer än 1 880 timmar. Efter tiden i flygvapnet har flygplanet varit använt som skjutmål på RFN, Robotförsöksplats Norrland i Vidsel. Efter några turer och byten av flygplan hamnade det i privat ägo. Flygplanet var i mycket dåligt skick och ett flerårigt restaureringsarbete startade. Den omsorgsfullt restaurerade J 28B Vampire är nu placerad på Flygmuseet F 21 i Luleå som deposition från Flygvapenmuseum.

Kuriosa

Den 16 juni 1952 startade flygvapenchefen Bengt Nordenskiöld en J 28B från F 8 i Barkarby. Han gav sig ut för att söka efter den TP 47 Catalina som blivit nedskjuten av sovjetiskt jaktflyg.

Flygplan keyboard_arrow_down J 35D DRAKEN