close

Flygplan

J 35F DRAKEN

Saab 35 Draken

Individnummer: 35496
Märkning: På kroppen kronmärke och 16. På fenan 32.

Placering: Söderhamn, F5 flygmuseum, Söderhamn

Fem flottiljer senare står jag fortfarande på plattan

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

En första version av Saab J 35F ersatte J 35D på flottiljerna under åren 1965 till 1967. Med helt ny beväpning och uppdaterad elektronisk utrustning var flygplanet helt integrerat i stridsledningssystemet STRIL 60. Från oktober 1967 blev de J 35F som tillverkades utrustade med en infrarödsensor – en så kallad IR-sensor. IR-sensorn kunde mäta värmestrålning från ett föremål och upptäcka rörelse. Med hjälp av information från IR-sensorn kunde flygplanets IR-styrda robotar riktas mot målet. För att skilja versionerna åt betecknades den första versionen J 35F1 och den andra J 35F2.

Denna maskin levererades till Bråvalla flygflottilj F 13, Norrköping, 1967 men bara några månader senare överfördes flygplanet till Västmanlands flygflottilj F 1, Västerås, för att 1973 överföras till Skånska flygflottiljen F 10, Ängelholm. 1975 överlämnades flygplanet till Skaraborgs flygflottilj F 7, Såtenäs, för att slutligen överföras till Upplands flygflottilj F 16, Uppsala. Ägandet av flygplanet överfördes hösten 2017 från Försvarsmakten till Flygvapenmuseum. Flygplanet var då placerat utomhus vif Västerås Flygmuseum. Hösten 2018 transporterades flygplanet till Söderhamn/F 15 museum där det visas utomhus.

Kuriosa:

Flygplanet har tjänstgjort på fem flottiljer men aldrig på Södertörns flygflottilj F 18. Varför har den vad som liknar Södertörns flygflottiljs vapen på fenan?

Flygplan keyboard_arrow_down J 28B 28391