close

Flygplan

SK 37, SK 37E VIGGEN

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37817
Märkning: 21 – 75

Placering: Flygmuseet F21, Luleå

Utomhus vid Flygmuseet F 21 i Luleå står en störande Viggen med nosen vänd mot flottiljen där den en gång tjänstgjorde.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

SK 37 är ett tvåsitsigt skolflygplan och användes vid typinflygning för piloter som senare skulle flyga andra varianter av Saab 37 Viggen.  Tyvärr gick det inte att öva radarnavigering eftersom ombyggnaden från AJ till SK bland annat innebar att radarn togs bort.  För att få utrymme för den bakre sittplatsen var Saabs tekniker tvungna att montera ur en av flygplanets bränsletankar. Det medförde att den tillgängliga bränslemängden minskade och SK 37 flög därför alltid med extra bränsletank.

Placeringen av flyglärarens plats, bakom och något högre upp än förarens, förändrade flygplanets aerodynamik. Det problemet löste Saabs ingenjörer genom att göra stjärtfenan högre än på tidigare versioner. På grund av flygplanets höga nosläge vid landning var flyglärarens sikt över landningsbanan begränsad. Ett dubbelperiskop blev därför monterat i SK 37 vilket underlättade för läraren att se banan.

År 1976 kom det här exemplaret till Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn som skolflygplanet SK 37. Under åren 1999 blev tio stycken SK 37 modifierade till SK 37E, däribland detta flygplan. De E-modifierade SK 37 var försedda med motmedelskapslar för radarstörning och skulle ersätta J 32E Lansen som störflygplan. En tekniker som satt i den bakre sitsen skötte störningsutrustningen. Den här flygplansindividen blev modifierad 2000 och kom till Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå 2004. Ett år senare blev det taget ur tjänst och överfört till Flygmuseet F 21.

Kuriosa

Den lilla hajfenan på flygplanets ryggås avslöjar att det är en SK 37E. Fenan är en bladantenn för den flygradio FR 31, som fanns hos teknikern i baksits.

Flygplan keyboard_arrow_down SK 37 VIGGEN 37805