close

Flygplan

JA 37 Viggen 37347

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37347
Märkning: På den högra sidan 16-47 och fem stycken svartvita märkningar för provflygningar. På den vänstra sidan av fenan en blågul specialmärkning som uppmärksammade DI-modifieringen av JA 37 Viggen år 2002. Dessutom har flygplanet Försökscentralens orangefärgade ring runt nosen.

Placering: Utställd på Reptár Szolnoki Repülőmúzeum, Szolnok, Ungern

Efter en händelserik tjänstgöringstid i det svenska flygvapnet flög jaktviggen 37347 till ett museum i Ungern för att pusta ut.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

JA 37 Viggen är ett jaktflygplan med begränsad attackförmåga som ersatte J 35 Draken i aktiv tjänst. Det är mycket stora skillnader mellan JA 37 och de övriga versionerna. Bland annat fick JA 37 skrovet förstärkt; en större och kraftigare motor; förstärkt styrsystem; en modernare radar samt fast beväpning – en 30 mm automatkanon. Även elektroniken blev väsentligt förnyad. Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping var 1980 den första flottilj som fick flygplanet. JA 37 blev taget ur tjänst och Viggensystemet nerlagt bara 14 år efter den sista leveransen till flygvapnet. 

Exemplaret av jaktviggen som flygmuseet i Szolnok visar blev levererat till flygvapnet 1982. Det har varit baserat på Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping, på Upplands flygflottilj F 16 i Uppsala och från 1996 på Försökscentralen FC i Malmslätt. År 2002 blev flygplanet DI-modifierat. Ett DI-modifierat flygplan hade bättre datorer; mer kraftfulla vapen och skulle kunna arbeta tillsammans med JAS 39 Gripen. Det skulle också fungera i internationell tjänst. I:et står för interoperabel, vilket bland annat innebar att flyginstrumenten var graderade i knop och fot istället för km/h och m. Flygvapenmuseum deponerade flygplanet till flygmuseet i Szolnok 2005.

Kuriosa

Vid en nödlandning var major Anders Dickmark tvungen att skjuta ut sig ur 37347 när flygplanet var nere på banan. Händelsen inträffade 1988 på Upplands flygflottilj F 16.

Flygplan keyboard_arrow_down J 32E LANSEN