close

Flygplan

J 32E LANSEN

Saab 32 Lansen

Individnummer: 32530
Märkning: På bakkroppen kronmärke och flottiljnummer 15; på fenan kodsiffra 14.

Placering: Söderhamn, F15 flygmuseum, Söderhamn

Det exemplar av Lansen som Söderhamn / F 15 museum visar har blivit modifierat två gånger – från J 32B till J 32E och från J 32E till museiföremål.

Saab 32 Lansen utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Det är ett tvåsitsigt militärt jetflygplan med plats för pilot och navigatör. Redan under slutet av 1940-talet diskuterade Saab och Flygförvaltningen ett nytt flygplan som skulle kunna ersätta B 18, J 21A, A 21R och J 30. Tester av olika konfigurationer ledde till ett enmotorigt pilvingat konventionellt flygplan.

Den första provflygningen med Saab 32 Lansen blev genomförd i november 1952. Flygvapnet fick den första leveransen av serietillverkade flygplan i december 1955. Lansen var flygvapnets första flygplan med allväderskapacitet och hade, en för sin tid, avancerad elektronisk utrustning.

Saab 32 fanns i fem olika versioner – attackflygplan, jaktflygplan, spaningsflygplan, målbogserare och störflygplan.

A 32A, attackversionen, tillverkades i 287 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och en yttre last av bomber och raketer. För anfall mot sjömål användes robot 04. Attackflyget med Lansen var en slagkraftig del av Sveriges invasionsförsvar under kalla krigets första decennier och kallades för ÖB:s klubba.

J 32B, jaktversionen, tillverkades i 118 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och flygplanet kunde också bära robot 24, jaktroboten Sidewinder. J 32B fick en betydligt kraftigare motor jämfört med A-versionen och fick därför smeknamnet Lansen sport.

S 32C, spaningsversionen, tillverkades i 45 exemplar och var utvecklad ur A 32A. Spaningslansen hade havsövervakning med radar och fotospaning som huvuduppgift. Det som var vapenbalkar på A 32A skulle på 32C bära de lysbomber som användes vid fotospaning i mörker.

J 32D var sex flygplan ur B-versionen som blev konverterade till målbogserarflygplan. Dessa var utrustade med antikollisionsljus och målbogseringsvinsch.

J 32E var fjorton flygplan ur B-versionen som blev konverterade till störflygplan. I dessa hade vapnen och den ordinarie radarutrustningen ersatts av inre och yttre störutrustning.

Det här flygplanet blev levererat till flygvapnet 1959 som J 32B. I rollen som jaktflygplan har det varit baserat på Kalmar flygflottilj F 12, Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå, Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn och Östgöta flygflottilj F 3 i Malmslätt. Tillsammans med tretton andra J 32B blev det modifierat till störflygplan 1972 och fick beteckningen J 32E. Som störflygplan har det varit placerat vid målflygdivisionen på Bråvalla flygflottiljs detachement F 13M i Malmslätt och Upplands flygflottiljs detachement F 16M i Malmslätt. År 1999, efter fullgjord tjänstetid blev flygplanet överfört till Flygvapenmuseum som deponerade det hos Söderhamn / F 15 flygmuseum 2008.

Kuriosa:

Flygplanet har fått sin märkning ändrad efter ankomsten till Söderhamn / F 15 flygmuseum. Under sin tid på Hälsinge flygflottilj F 15 var den märkt med kodsiffra 62 på fenan.

Lyssna

• 27 sekunder

Flygplan keyboard_arrow_down J 22B/J 22-2