close

Flygplan

Saab B3LA

Placering: Utställd på Österlens flygmuseum, Östra Vemmerlöv, Gärsnäs

Vad behövde det svenska flygvapnet när Viggensystemet avvecklades under 1990-talet? Vad behövde svensk flygindustrin efter Viggen för att behålla utvecklingskompetens inom flygteknikområdet?  På båda håll behövdes ett nytt flygplanssystem. År 1974 startade Saab projektet B3LA. Projektbeteckningens B betyder att det är en nyproduktion; siffran 3 anger viktklassen på en skala från1 till 4 och LA står för lätt attack. B3LA skulle bli ett helt nytt flygplan, väga under tio ton och vara en kombination av lätt attack- och skolflygplan.

B3LA skulle kunna verka på låg höjd både dag och natt och till exempel bekämpa luftlandsatta marktrupper. Det skulle också vara mycket fältmässigt; kunna vara baserat på primitiva vägbaser; förflyttas över grusvägar eller ojämna gräsfält och gömmas i skogig terräng. Sverige hade vid 1970-talets mitt cirka 1 000 möjliga start och landningssträckor. En eventuell fiende skulle ha svårt att slå ut B3LA på vägbaserna.

B3LA rymdes inte inom Försvarsmaktens budget och ett samarbete mellan Saab och ett italienskt företag blev inte av. Regeringens och riksdagens stöd för projektet minskade efter hand och i februari 1979 beslutade regeringen att avbryta utvecklingen av projektet B3LA.

B3LA-attrappen som finns på Österlens museum är helt unik. Den är tillverkad av trä och målad i så kallat Viggenkamouflage. Efter att B3LA-projektet lagts ner överlämnades attrappen till Flygvapenmuseum som sedan 2012 deponerat den till Österlens flygmuseum.

Kuriosa

B3LA-projektet lades ner 1979, men redan 1980 bildade Saab tillsammans med några andra svenska företag inom försvarsindustrin Industrigruppen JAS, IG JAS.

Flygplan keyboard_arrow_down SK 61A 61005