close

Flygplan

TP 46 De Havilland DH 104 Dove

Individnummer: 46002 (Fiktivt individnummer)
Märkning: Renovering pågår varför flygplanet saknar märkning.

Placering: Utställd på Österlens flygmuseum, Östra Vemmerlöv, Gärsnäs

En duva satt på en gren … Den flög länge och har till slut byggt bo i det vackra Österlen.

De Havilland Dove var ett brittiskt tvåmotorigt transportflygplan. Prototypen var i luften för första gången i september 1945. Brittisk flygindustri hade som policy att vid stora köp av krigsflygplan skicka med enstaka flygplan av annan typ. Av det skälet kom De Havilland Dove till det svenska flygvapnet i november 1947. Där fick det beteckningen TP 46 och individnumret 46001.  Flygplanet har varit baserat på Södermanlands flygflottilj F 11 i Nyköping, på Göta flygflottilj F 9 i Säve, på Svea flygflottilj F 8 i Barkarby och på Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå. År 1967 slutade flygvapnet att använda TP 46 och flygplanet blev sålt till Malmö aero. De reparationer och modifieringar som skulle behövas för civil flygning blev för dyra för företaget som skrotade flygplanet.

Det exemplar som Österlens flygmuseum visar har aldrig tjänstgjort i det svenska flygvapnet. År 1947 blev det levererat från De Havilland till ett flygbolag i Nigeria. Ett brittiskt flygbolag köpte flygplanet 1960 och det var därefter kvar i England hos olika civila ägare i mer än 25 år. Genom en bytesaffär kom det till Flygvapenmuseum 1986. Avsikten var att flygplanet skulle renoveras till TP 46 med flygvapnets färger och märkning och få det fiktiva individnumret 46002. Renoveringsarbetet startade på Flygvapenmuseum men blev av olika skäl inte avslutat. År 2009 deponerade Flygvapenmuseum flygplanet till Österlens flygmuseum.

Kuriosa

Viss historieskrivning menar att DH 104 Dove var en gåva, en bonus till Sverige som tack för de stora beställningarna av Vampire. Det är inte helt sant. Arkivhandlingar visar att Flygförvaltningen betalade en viss handpenning för flygplanet.

Flygplan keyboard_arrow_down TP 79