close

Flygplan

S 35E Draken 35906

Saab 35 Draken

Individnummer: 35906
Märkning: På framkroppen kronmärke och flottiljsiffra 11; på fenan kodsiffra 06.

Placering: Österlens flygmuseum, Östra Vemmerlöv, Östbo, Gärsnäs

På spaning efter tiden som flytt är kanske den S 35E Draken som finns på Österlens flygmuseum.

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

Arbetet med en spaningsversion av Draken började våren 1960. Saab levererade sammanlagt 59 stycken till flygvapnet och de fick beteckningen S 35E. Ungefär hälften av dessa var nytillverkade och resten var J 35D som byggts om för uppdraget. Flygplanet hade sammanlagt sju kameror och kunde även bära utrustning för mörkerspaning. Hela noskonen på flygplanet kunde skjutas framåt för att underlätta laddning och service av kamerorna.
S 35E var det första spaningsflygplan i flygvapnet som på låg höjd kunde genomföra sina uppdrag i överljudsfart.

Saab levererade det här originaltillverkade exemplaret av S 35E till flygvapnet 1965. Det har varit placerat på Södermanlands flygflottilj F 11 i Nyköping och på Försökscentralen FC i Malmslätt. Efter fullgjord tjänstgöringstid övertog Flygvapenmuseum flygplanet och deponerade det 2008 till Österlens flygmuseum.

Kuriosa

Under tiden på Flygvapenmuseum var flygplanet märkt med kronmärke och FC på framkroppen och på fenan kodsiffran 06.