close

Flygplan

SF 37 Viggen 37976

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37976
Märkning: 21 – 66

Placering: Utställd på Ängelholms flygmuseum, Ängelholm

I Skånska flygflottiljens tidigare lokaler visar Ängelholms flygmuseum en spaningsviggen som var redo för internationella uppdrag.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

Saab levererade 28 stycken SF 37 till flygvapnet, de skulle ersätta S 35E Draken som renodlat fotospaningsflygplan. Nospartiet innehöll kameror som gjorde att SF 37såg annorlunda ut jämfört med AJ 37 och SH 37. Kamerautrustningen bestod av sju kameror. Med dessa gick det att fotografera både i dagsljus och i mörker. Huvuduppgiften var att fotografera fientliga kommunikationsmål, militärförband, radarstationer med mera. SF 37 hade också en datakamera som automatiskt registrerade tidpunkt och position för de fotograferade målen. 

Det exemplar som Ängelholms flygmuseum visar levererades till flygvapnet 1980. Det är en av tretton SF 37 som ingick i det modifieringsprogram som pågick mellan åren 1995 till 1997. Syftet var att ge SF 37 en begränsad JAS-kapacitet med bland annat utökad beväpning. Efter modifieringen fick flygplanen beteckningen AJSF. Den här individen, SF 37 Viggen 37976 blev modifierad 1997 och gjorde sin sista flygning 2005.

Kuriosa

Den AJSF 37 som Ängelholms flygmuseum visar har ingått i SWAFRAP, Swedish Air Force rapid reaction force. Det var ett förband i flygvapnet som snabbt skulle kunna delta i internationella fredsbefrämjande insatser, i samverkan med bland andra FN och Nato. SWAFRAP bildades 2001 efter beslut av Sveriges regering. Försvarsmakten upphörde att tillämpa begreppet i samband med att den andra Nordic Battlegroup sattes upp.

Flygplan keyboard_arrow_down S 35E Draken 35906