close

Flygplan

AJ 37 VIGGEN 37050

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37050
Märkning: 7 – 50

Placering: F7 Gårds- och flottiljmuseum

Vid uppfarten mot F 7 gårds- och flottiljmuseum står en AJ 37 Viggen flankerad av en J 32 Lansen och en JAS 39 Gripen.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan.  Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

Under 1990-talet genomförde Saab modifieringar på AJ 37, SF 37 och SH 37 för att dessa skulle kunna operera som så kallade flerrollsflygplan. AJ 37 skulle förutom attack och jakt även kunna utföra spaningsuppdrag. Modifieringen innebar bland annat att flygplanet fick ökad datorkapacitet och fler beväpningsalternativ. 

Attackversionen AJ 37 var den första versionen av Saab 37 Viggen och ersatte Saab A 32A Lansen i aktiv tjänst. Det var ett av få krigsflygplan utanför USA som var försett med dator, den Saabtillverkade centraldatorn centralkalkylator CK 37. Från 1973 kom flygplanet i förbandstjänst och Skaraborgs flygflottilj F 7 i Såtenäs blev den första Viggenflottiljen.

Det här exemplaret blev godkänt av flygvapnet i mars 1974 och placerat på Skaraborgs flygflottilj F7. Flygplanet har också tjänstgjort vid Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn. År 1997, efter drygt 2 514 flygtimmar blev flygplanet kasserat. F 7 gårds- och flottiljmuseum ansvarar nu för vården av AJ 37 Viggen 37050.

Kuriosa

Omskolningen av tidigare Lansenpiloter till AJ 37 tog drygt ett år och innefattade många flyg- och simulatortimmar. Den allra första division som blev omskolad var Gustav blå, andra divisionen på Skaraborgs flygflottilj F 7.

Flygplan keyboard_arrow_down A 21 21311