close

Flygplan

J 35J DRAKEN 35545

Saab 35 Draken

Individnummer: 35545
Märkning: På framkroppen kronmärke och flottiljnummer 10; på fenan kodsiffra 45 och Skånes landskapsvapen; på vänstra vingens ovansida siffran 4 och på högra vingens ovansida siffran 5, båda i rött och i stort format.

Placering: Gotlands förvsarsmuseum, flyg och marin, Tingstäde

På Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde är J 35J Draken ett modernt inslag i traktens försvarshistoriska arv. Här finns uråldriga anläggningar som fornborgar och bålverk.

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

För att fylla luckan i jaktflyget fram till leveranserna av JAS 39 Gripen beslutade regeringen att modifiera sammanlagt 67 stycken J 35F2 Draken. Modifieringen genomfördes under åren 1987 till 1991. Flygplanet fick bland annat fick bättre elektronik, nya instrument, bättre vapen och fler fästen för robotar. Tack vare extra invändiga bränsletankar och fyra stycken fälltankar ökade räckvidden. Efter modifieringen fick flygplanet beteckningen J 35J.

Saab levererade det här exemplaret till flygvapnet som en J 35F. Enligt ett regeringsbeslut från 1985 var flygplanet ett av dem som konverterades till J 35J. Det har varit baserat på Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping, Kalmar flygflottilj F 12, Västmanlands flygflottilj F 1 i Västerås, Hallands flygflottilj F 14 i Halmstad och på Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm. Under några år var flygplanet placerat på Gotlands flygmuseum i Visby. Flygvapenmuseum deponerade denna J 35J till Gotlands försvarsmuseum 2011.

Kuriosa:

Utöver den normala gångtiden på cirka 2 300 timmar bedömde flygvapnet att de konverterade J 35F skulle kunna flygas ytterligare några hundra timmar.

Flygplan keyboard_arrow_down J 9