close

Flygplan

FPL 51B 51256

Piper L 21B Super Cub 150

Individnummer: 51256
Märkning: Kronmärke på vingarnas ovan- och undersidor samt på flygplanskroppen; bakom kronmärket på flygplanskroppen texten ARMÈN samt individnummer; kodsiffra 56 på fenan.

Placering: På F11 Museum, Skavsta flygplats, Nyköping

Flygvapenmuseums FPL 51B är flygplanet som nästan gjorde FN-tjänst

Piper Super Cub var ett enmotorigt, högvingat flygplan med plats för två personer där passageraren sitter bakom piloten. Flygplanet är känt för sina utmärkta egenskaper i låga farter och det kan starta och landa på mycket korta sträckor. Tillverkaren är Piper Aircraft i Florida, USA.

Mot mitten av 1950-talet började armén inrätta en egen flygtjänst. Till det ändamålet behövdes ett flygplan som kunde användas för skolflygning, eldobservation och eldledning. Flygplanet skulle ha bra flygegenskaper och en besättning bestående av pilot och flygelev eller eldobservatör. Piper Super Cub uppfyllde behoven. Det nyinrättade arméflyget inledde ett samarbete med AB Jordbruksflyg som använde Piper Super Cub i sin verksamhet. I inledningsskedet hyrde arméflyget några flygplan därifrån, men redan 1957 fattades beslut om köp av egna flygplan. Totalt köpte arméflyget 29 flygplan som levererades i fyra omgångar mellan åren 1958 och 1966.

Den första sex flygplanen, Piper PA-18, hade tillverkats som civila jordbruksflygplan och levererades 1958 med civil registrering. I arméflyget fick de beteckningen FPL 51A. Resterande 23 exemplar blev modifierade enligt arméflygets önskemål och fick beteckningen FPL 51B. Modifieringen innebar i huvudsak bättre runt-om-sikt för besättningen genom att kabinöverbyggnaden fick större ytor med plexiglas. År 1963 blev de sex flygplanen av typen FPL 51A ersatta med FPL 51B. De från arméflyget avregistrerade FPL 51A såldes till flygklubbar runt om i Sverige.

FPL 51B användes också för fotoflygningar och sambandstjänst. Det tjänstgjorde i armén fram till 1974 och de exemplar som var kvar såldes sedan till olika flygklubbar. Flygplanets olika uppgifter inom arméflyget hade efterhand övertagits av helikoptrar.

Det här exemplaret av FPL 51B levererades till arméflyget 1959 och var i aktiv tjänst fram till 1973. I februari 1974 blev det civilregistrerat till SE-GCT och placerat hos Ållebergs flygklubb. I maj 1978 kom flygplanet till Flygvapenmuseum och sedan 2009 är det deponerat till F 11 museum i Nyköping.

Kuriosa

Under Kongokrisen i början av 1960-talet ställde armén det här flygplanet tillsammans med fem andra FPL 51B till FN:s förfogande. Flygplanen blev transporterade till Kongo, målade helt i vitt och märkta ONU, som står för Opèration des Nations Unies. Flygvapenmuseums exemplar fick märkningen ONU-506. Inget av flygplanen användes aktiv i Kongo.

Flygplan keyboard_arrow_down SK 61C 61061