close

Flygplan

Holmberg GH Racer

Individnummer: 6436
Märkning: Flygplanskroppen är rödmålad med gula färgfält längs sidorna; vingarna är vita.

Placering: F11 Museum, Skavsta flygplats, Nyköping

F 11 museum visar ett litet nätt gör-det-självflygplan som efter premiärflygningen aldrig mer kom i luften.

Holmberg GH Racer är ett litet ensitsigt, enmotorigt biplan. Flygplanskroppen består av en trästomme klädd med björkfaner, vingarna är dukklädda. 

Georg Holmberg var en av de första svenskar som byggde ett eget flygplan. Han arbetade under 1930-talet i flygverkstaden vid Tredje flygkåren på Malmen utanför Linköping. Inspiration till flygplansbygget fick han från ritningar i en amerikansk tidskrift. Det var universitetsläraren C.H. Powell vid universitetet i Detroit som 1932 publicerat ritningarna till sitt flygplan Powell PH Racer.

Holmberg började sitt flygplansbygge 1934, han gjorde ritningar och samlade material. Det tog honom tre år att på lediga stunder bygga flygplanet som fick namnet GH Racer. Under byggtiden hade Holmberg också hunnit med att ta flygcertifikat och 1937 flög han sitt flygplan för första och sista gången. Holmberg själv var mycket nöjd med premiärflygningen men den svenska luftfartsmyndigheten godkände inte flygplanet. Från 1941 tjänstgjorde Georg Holmberg som verkmästare vid Södermanlands flygflottilj F 11 i Nyköping. Dit tog han med sig sitt flygplan som fick en förvaringsplats i en av flottiljens hangarer. År 1972 överlät Holmberg sin GH Racer till Östergötlands flyghistoriska sällskap ÖFS och året därpå skänkte ÖFS det till Flygvapenmuseum. Den 20 mars 2007 överlämnade dåvarande chefen för Flygvapenmuseums samlingsenhet flygplanet som deposition till F 11 museum i Nyköping.

Kuriosa:

Förlagan till Holmbergs flygplan, Powell PH Racer, vann alla tävlingar som det
deltog i – fyra stycken.

Flygplan keyboard_arrow_down FPL 51B 51256