close

Flygplan

JA 37 VIGGEN 37431

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37431
Märkning: 17 – 31

Placering: Utställd på Österreichisches Luftfahrtmuseum, Graz, Österrike

Österreichisches Luftfahrtmuseum i Graz visar jaktviggen 37431 tillsammans med Tunnan, Draken och Lansen.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

JA 37 Viggen är ett jaktflygplan med begränsad attackförmåga som ersatte J 35 Draken i aktiv tjänst. Det är mycket stora skillnader mellan JA 37 och de övriga versionerna. Bland annat fick JA 37 skrovet förstärkt; en större och kraftigare motor; förstärkt styrsystem; en modernare radar samt fast beväpning – en 30 mm automatkanon. Även elektroniken blev väsentligt förnyad. Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping var 1980 den första flottilj som fick flygplanet. JA 37 blev taget ur tjänst och Viggensystemet nerlagt bara 14 år efter den sista leveransen till flygvapnet.

Exemplaret av jaktviggen som flygmuseet i Graz visar blev levererat till flygvapnet 1988. Det har varit baserat på Upplands flygflottilj F 16 i Uppsala och på Blekinge flygflottilj F 17 i Ronneby. År 2002 blev flygplanet DI-modifierat. Ett DI-modifierat flygplan hade bättre datorer; mer kraftfulla vapen och skulle kunna arbeta tillsammans med JAS 39 Gripen. Det skulle också fungera i internationell tjänst. I:et står för interoperabel, vilket bland annat innebar att flyginstrumenten var graderade i knop och fot istället för km/h och m. År 2005 deponerade Flygvapenmuseum JA 37 Viggen 37431 till Österreichisches Luftfahrtmuseum i Graz.

Kuriosa

Gamla Bettan står det målat med snirklig stil på vänstra sidan av nosen, strax framför flottiljsiffrorna.

Flygplan keyboard_arrow_down JA 37 Viggen 37425