close

Flygplan

JA 37 Viggen 37425

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37425
Märkning: 16 – 25

Placering: Utställd på Uppsala garnison, monterad på pelare

På ett stadigt fundament är jaktviggen 37425 förankrad, för alltid trogen Upplands flygflottilj F 16.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

JA 37 Viggen är ett jaktflygplan med begränsad attackförmåga som ersatte J 35 Draken i aktiv tjänst. Det är mycket stora skillnader mellan JA 37 och de övriga versionerna. Bland annat fick JA 37 skrovet förstärkt; en större och kraftigare motor; förstärkt styrsystem; en modernare radar samt fast beväpning – en 30 mm automatkanon. Även elektroniken blev väsentligt förnyad. Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping var 1980 den första flottilj som fick flygplanet. JA 37 blev taget ur tjänst och Viggensystemet nerlagt bara 14 år efter den sista leveransen till flygvapnet. 

Saab levererade JA 37 Viggen 37425 till flygvapnet 1980. Flygplanet blev baserat på Upplands flygflottilj F 16 i Uppsala och var kvar där under hela tjänstgöringstiden. Efter en flygtid på drygt 1 526 timmar blev det kasserat år 2001. Flygplanet är monterat på pelare och står på området som tidigare var Upplands flygflottilj F 16.

Flygplan keyboard_arrow_down J 32D LANSEN 32548