close

Flygplan

J 32B Lansen 32611

Saab 32 Lansen

Individnummer: 32611
Märkning: På bakkroppen RFN; på fenan kodsiffra 41, RFN:s emblem med två stiliserade flygplan, RFN och devisen Probere nesesse est

Placering: Lapplands flygtekniska gymnasium, Arvidsjaurs flygplats

Inte långt från plattan på Arvidsjaurs flygplats står sedan många år tillbaka en J 32B Lansen.

Saab 32 Lansen utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Det är ett tvåsitsigt militärt jetflygplan med plats för pilot och navigatör. Redan under slutet av 1940-talet diskuterade Saab och Flygförvaltningen ett nytt flygplan som skulle kunna ersätta B 18, J 21A, A 21R och J 30. Tester av olika konfigurationer ledde till ett enmotorigt pilvingat konventionellt flygplan.

Den första provflygningen med Saab 32 Lansen blev genomförd i november 1952. Flygvapnet fick den första leveransen av serietillverkade flygplan i december 1955. Lansen var flygvapnets första flygplan med allväderskapacitet och hade, en för sin tid, avancerad elektronisk utrustning.
Saab 32 fanns i fem olika versioner – attackflygplan, jaktflygplan, spaningsflygplan, målbogserare och störflygplan.

A 32A, attackversionen, tillverkades i 287 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och en yttre last av bomber och raketer. För anfall mot sjömål användes robot 04. Attackflyget med Lansen var en slagkraftig del av Sveriges invasionsförsvar under kalla krigets första decennier och kallades för ÖB:s klubba.

J 32B, jaktversionen, tillverkades i 118 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och flygplanet kunde också bära robot 24, jaktroboten Sidewinder. J 32B fick en betydligt kraftigare motor jämfört med A-versionen och fick därför smeknamnet Lansen sport.

S 32C, spaningsversionen, tillverkades i 45 exemplar och var utvecklad ur A 32A. Spaningslansen hade havsövervakning med radar och fotospaning som huvuduppgift. Det som var vapenbalkar på A 32A skulle på 32C bära de lysbomber som användes vid fotospaning i mörker.

J 32D var sex flygplan ur B-versionen som blev konverterade till målbogserarflygplan. Dessa var utrustade med antikollisionsljus och målbogseringsvinsch.

J 32E var fjorton flygplan ur B-versionen som blev konverterade till störflygplan. I dessa hade vapnen och den ordinarie radarutrustningen ersatts av inre och yttre störutrustning.

Det här exemplaret av J 32B blev levererat till flygvapnet 1960. Det har varit baserat på Västmanlands flygflottilj F 1 i Västerås och på Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön. Svensk flygtjänst övertog flygplanet i september 1968. Det fick då den civila registreringen SE-DCM och var verksamt på Robotförsöksplats Norrland, RFN i Vidsel som målbogserarflygplan. År 1993 övertog RFN flygplanet och det fick militär registrering igen. Flygplanet stod fram till 2020 på Arvidsjaurs flygplats. Efter detta har flygplanet lånats ut till Lapplands Flygtekniska Gymnasium som ska använda flygplanet som undervisningsmaterial för blivande flygmekaniker.

Kuriosa


Denna J 32B var luftvärdig när den blev lämnad på Arvidsjaurs flygplats.

Lyssna på J32B Lansen

• 27 sekunder

Flygplan keyboard_arrow_down J 35J DRAKEN 35576