close

Flygplan

J 35F DRAKEN 35429

Saab 35 Draken

Individnummer: 35429
Märkning: På framkroppen kronmärke och flottiljnummer 16; på fenan kodsiffra 57 och Upplands landskapsvapen.

Placering: Gotlands försvarsmuseum, flyg och marin, Tingstäde

Fyra flottiljer och ett museum har den här J 35F Draken varit placerad på innan den kom till Gotlands försvarsmuseum.

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

En första version av Saab J 35F ersatte J 35D på flottiljerna under åren 1965 till 1967. Med helt ny beväpning och uppdaterad elektronisk utrustning var flygplanet helt integrerat i stridsledningssystemet STRIL 60. Från oktober 1967 blev de J 35F som tillverkades utrustade med en infrarödsensor – en så kallad IR-sensor. IR-sensorn kunde mäta värmestrålning från ett föremål och upptäcka rörelse. Med hjälp av information från IR-sensorn kunde flygplanets IR-styrda robotar riktas mot målet. För att skilja versionerna åt betecknades den första versionen J 35F1 och den andra J 35F2.

Det här exemplaret av J 35F levererades till flygvapnet 1966. Flygplanet har varit baserat på Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping, Kalmar flygflottilj F 12, Upplands flygflottilj F 16 i Uppsala och Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm. Under några år var det placerat på Gotlands flygmuseum i Visby. Efter nedläggningen av Gotlands flygmuseum deponerade Flygvapenmuseum flygplanet till Gotlands försvarsmuseum 2011.

Kuriosa:

Totalt tillverkade Saab 100 stycken J 35F av den första versionen.

Flygplan keyboard_arrow_down J 32D Lansen 32545