close

Flygplan

J 35F DRAKEN 35477

Saab 35 Draken

Individnummer: 35477
Märkning: På framkroppen kronmärke och flottiljnummer 3; på fenan kodsiffra 35

Placering: På pinne vid E4 Linköping

Draken hälsar välkommen till Linköping

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

För att fylla luckan i jaktflyget fram till leveranserna av JAS 39 Gripen beslutade regeringen att modifiera sammanlagt 67 stycken J 35F2 Draken. Modifieringen genomfördes under åren 1987 till 1991. Flygplanet fick bland annat fick bättre elektronik, nya instrument, bättre vapen och fler fästen för robotar. Tack vare extra invändiga bränsletankar och fyra stycken fälltankar ökade räckvidden. Efter modifieringen fick flygplanet beteckningen J 35J.

Flygplanet som finns vid E4:an, östra infarten, var i tjänst mellan 1967 och 1990 på F1 i Västerås och F10 i Ängelholm. Den sammanlagda flygtiden var 2399 timmar.

Kuriosa:

2003 planerade en arbetsgrupp med representanter från Saab, Linköpings kommun och Flygvapenmuseum firandet av flyget 100 år. Gruppen föreslog då att de befintliga flygplanen i Linköping skulle kompletteras med fler Saabflygplan. Antalet pelarflygplan utökades nu till sju flygplan längs E4:an samt ytterligare ett flygplan vid infarten till Saab. I maj 2004 var samtliga flygplan på plats.

Flygplan keyboard_arrow_down JA 37 VIGGEN