close

Flygplan

JA 37 VIGGEN

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37367
Märkning: 16-37

Placering: På pelare vid E4, norra infarten till Linköping

Vid Europaväg 4 norr om Linköping står jaktviggen 37367 på sin pelare. Det ser ut som om den precis har lyft från Saabs flygfält.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971. 

JA 37 Viggen är ett jaktflygplan med begränsad attackförmåga som ersatte J 35 Draken i aktiv tjänst. Det är mycket stora skillnader mellan JA 37 och de övriga versionerna. Bland annat fick JA 37 skrovet förstärkt; en större och kraftigare motor; förstärkt styrsystem; en modernare radar samt fast beväpning – en 30 mm automatkanon. Även elektroniken blev väsentligt förnyad. Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping var 1980 den första flottilj som fick flygplanet. JA 37 blev taget ur tjänst och Viggensystemet nerlagt bara 14 år efter den sista leveransen till flygvapnet.

Saab levererade JA 37 Viggen 37367 till flygvapnet 1983. Under hela tjänstgöringstiden har flygplanet varit baserat på Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå. Efter en flygtid på drygt 1 988 timmar blev det kasserat 2003. För att uppmärksamma flygets 100-årsjubileum 2004 blev flygplanet monterat på pelare i närheten av den norra infarten till Linköping. Längs E4:ans sträckning förbi Linköping finns totalt sju Saabflygplan monterade på pelare.

Kuriosa

Under åren på F 21 var flygplanet målat i fyrfärgskamouflage och märkt 21-14. Inför 100-årsjubileet blev det ommålat i två grå nyanser och fick en konstruerad märkning, 16-37. Det har aldrig funnits någon JA 37 med den märkningen på Upplands flygflottilj F 16.

Flygplan keyboard_arrow_down J 32E Lansen 32543