close
Lansen32616

Flygplan

J 32B LANSEN 32616

Saab 32 Lansen

Individnummer: 32616
Märkning: På bakkroppen kronmärke och RFN; på fenan kodsiffra 46 och RFN:s emblem – två stiliserade flygplan, RFN och devisen Probere nesesse est.

Placering: FMV / RFN MUSEUM, VIDSEL

Målbogsering är inte ofarligt. Den J 32B Lansen som finns på RFN museum kan vittna om det.

Saab 32 Lansen utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Det är ett tvåsitsigt militärt jetflygplan med plats för pilot och navigatör. Redan under slutet av 1940-talet diskuterade Saab och Flygförvaltningen ett nytt flygplan som skulle kunna ersätta B 18, J 21A, A 21R och J 30. Tester av olika konfigurationer ledde till ett enmotorigt pilvingat konventionellt flygplan.

Den första provflygningen med Saab 32 Lansen blev genomförd i november 1952. Flygvapnet fick den första leveransen av serietillverkade flygplan i december 1955. Lansen var flygvapnets första flygplan med allväderskapacitet och hade, en för sin tid, avancerad elektronisk utrustning.
Saab 32 fanns i fem olika versioner – attackflygplan, jaktflygplan, spaningsflygplan, målbogserare och störflygplan.

A 32A, attackversionen, tillverkades i 287 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och en yttre last av bomber och raketer. För anfall mot sjömål användes robot 04. Attackflyget med Lansen var en slagkraftig del av Sveriges invasionsförsvar under kalla krigets första decennier och kallades för ÖB:s klubba.

J 32B, jaktversionen, tillverkades i 118 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och flygplanet kunde också bära robot 24, jaktroboten Sidewinder. J 32B fick en betydligt kraftigare motor jämfört med A-versionen och fick därför smeknamnet Lansen sport.

S 32C, spaningsversionen, tillverkades i 45 exemplar och var utvecklad ur A 32A. Spaningslansen hade havsövervakning med radar och fotospaning som huvuduppgift. Det som var vapenbalkar på A 32A skulle på 32C bära de lysbomber som användes vid fotospaning i mörker.

J 32D var sex flygplan ur B-versionen som blev konverterade till målbogserarflygplan. Dessa var utrustade med antikollisionsljus och målbogseringsvinsch.

J 32E var fjorton flygplan ur B-versionen som blev konverterade till störflygplan. I dessa hade vapnen och den ordinarie radarutrustningen ersatts av inre och yttre störutrustning.

Det här exemplaret av J 32B blev levererat till flygvapnet 1960 och har varit baserat på Västmanlands flygflottilj F 1 i Västerås och på Försökscentralen FC i Malmslätt. Svensk flygtjänst övertog flygplanet i september 1968 och det fick den civila registreringen SE-DCN. Flygplanet blev utrustat som måldragare och var verksamt på Robotförsöksplats Norrland RFN i Vidsel. År 1993 övertog RFN flygplanet och det blev militärt registrerat igen. Sedan 2002 är det här exemplaret av J 32B placerat på RFN museum i Vidsel som deposition från Flygvapenmuseum.

Kuriosa:

Under målbogsering den 9 april 1987 blev det här flygplanet träffat av en robot från en J 35F. Både pilot och navigatör var oskadda efter nödlandning i Vidsel. Flygplanet gick att reparera, bland annat fick det en ny bakkropp.

Målbogsering är inte ofarligt. Den J 32B Lansen som finns på RFN museum kan vittna om det.

Flygplan keyboard_arrow_down J 35F DRAKEN 35550