close

Flygplan

JA 37DI VIGGEN 37412

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37412
Märkning: 4-12

Placering: Jämtlands flyg- och lottamuseum

Varför är den JA 37 som står vid infarten till Jämtlands flyg- och lottamuseum svartmålad?

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

JA 37 Viggen är ett jaktflygplan med begränsad attackförmåga som ersatte J 35 Draken i aktiv tjänst. Det är mycket stora skillnader mellan JA 37 och de övriga versionerna. Bland annat fick JA 37 skrovet förstärkt; en större och kraftigare motor; förstärkt styrsystem; en modernare radar samt fast beväpning – en 30 mm automatkanon. Även elektroniken blev väsentligt förnyad. Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping var 1980 den första flottilj som fick flygplanet. JA 37 blev taget ur tjänst och Viggensystemet nerlagt bara 14 år efter den sista leveransen till flygvapnet.

Den JA 37DI som visas på Jämtlands flyg- och lottamuseum blev målad svart i samband med nedläggningen av Jämtlands flygflottilj F 4. Flygplanet är i originalskick bortsett från färgen och att automatkanonen är bortmonterad. Det är en JA 37DI, den sista modifieringen av JA 37. Ett DI-modifierat flygplan hade bättre datorer; mer kraftfulla vapen och skulle kunna arbeta tillsammans med JAS 39 Gripen. Det skulle också fungera i internationell tjänst.

Kuriosa:

De DI-modifierade flygplanen hade bland annat flyginstrument graderat i knop och fot istället för km/h och m.

Flygplan keyboard_arrow_down J 32D LANSEN 32615