close

Flygplan

J 32B LANSEN

Saab 32 Lansen

Individnummer: 32601
Märkning: På bakkroppen kronmärke och flottiljnummer 4; på fenan kodsiffra 01.

Placering: Jämtlands flyg- och lottamuseum, Optands flygfält, Östersund

På Jämtlands flyg- och lottamuseum står en målbogserare som flygentusiaster återställde till ett fullt beväpnat jaktflygplan. Mycket detektivarbete gick åt för att hitta alla saknade delar.

Saab 32 Lansen utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Det är ett tvåsitsigt militärt jetflygplan med plats för pilot och navigatör. Redan under slutet av 1940-talet diskuterade Saab och Flygförvaltningen ett nytt flygplan som skulle kunna ersätta B 18, J 21A, A 21R och J 30. Tester av olika konfigurationer ledde till ett enmotorigt pilvingat konventionellt flygplan.

Den första provflygningen med Saab 32 Lansen blev genomförd i november 1952. Flygvapnet fick den första leveransen av serietillverkade flygplan i december 1955. Lansen var flygvapnets första flygplan med allväderskapacitet och hade, en för sin tid, avancerad elektronisk utrustning.
Saab 32 fanns i fem olika versioner – attackflygplan, jaktflygplan, spaningsflygplan, målbogserare och störflygplan.

A 32A, attackversionen, tillverkades i 287 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och en yttre last av bomber och raketer. För anfall mot sjömål användes robot 04. Attackflyget med Lansen var en slagkraftig del av Sveriges invasionsförsvar under kalla krigets första decennier och kallades för ÖB:s klubba.

J 32B, jaktversionen, tillverkades i 118 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och flygplanet kunde också bära robot 24, jaktroboten Sidewinder. J 32B fick en betydligt kraftigare motor jämfört med A-versionen och fick därför smeknamnet Lansen sport.

S 32C, spaningsversionen, tillverkades i 45 exemplar och var utvecklad ur A 32A. Spaningslansen hade havsövervakning med radar och fotospaning som huvuduppgift. Det som var vapenbalkar på A 32A skulle på 32C bära de lysbomber som användes vid fotospaning i mörker.

J 32D var sex flygplan ur B-versionen som blev konverterade till målbogserarflygplan. Dessa var utrustade med antikollisionsljus och målbogseringsvinsch.

J 32E var fjorton flygplan ur B-versionen som blev konverterade till störflygplan. I dessa hade vapnen och den ordinarie radarutrustningen ersatts av inre och yttre störutrustning.

Det här exemplaret levererade Saab till flygvapnet 1960. Det har varit baserat på Västmanlands flygflottilj F 1 i Västerås, Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön, Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn, Östgöta flygflottilj F 3 i Malmslätt, Bråvalla flygflottiljs detachement F 13M i Malmslätt och på Upplands flygflottiljs detachement F 16M i Malmslätt. År 1979 blev flygplanet modifierat till störflygplan med versionsbeteckning E och verkade som sådant fram till tjänstgöringstidens slut 1997. Flygvapenmuseum har deponerat flygplanet hos Jämtlands flyg- och lottamuseum sedan 2008. I samråd med Flygvapenmuseum startade 2012 ett projekt på Jämtlands flyg- och lottamuseum för att återställa flygplanet till en J 32B.

Kuriosa:

I arbetet med att återställa flygplanet till den ursprungliga B-versionen har Anders Falk varit projektledare. Göran Olsson har varit sakkunnig i elinstallationsfrågor. Jämtlands flyg- och lottamuseum kunde visa flygplanet för besökare vid säsongsöppnandet i juni 2017. Restaureringsarbetet fortsatte under hösten 2017 med de detaljer som fanns kvar att åtgärda.

Flygplan keyboard_arrow_down J 32D Lansen 32615