close

Flygplan

J 32D Lansen 32615

Saab 32 Lansen

Individnummer: 32615
Märkning: På bakkroppen kronmärke och RFN; på fenan kodsiffra 45 och RFN: s emblem – två stiliserade flygplan, RFN och devisen Probere nesesse est.

Placering: Utställd på FMV / RFN museum, Vidsel

På RFN museum i Norrlands inland får en J 32D vara sig själv – sparad som museiföremål att räcka länge.

Saab 32 Lansen utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Det är ett tvåsitsigt militärt jetflygplan med plats för pilot och navigatör. Redan under slutet av 1940-talet diskuterade Saab och Flygförvaltningen ett nytt flygplan som skulle kunna ersätta B 18, J 21A, A 21R och J 30. Tester av olika konfigurationer ledde till ett enmotorigt pilvingat konventionellt flygplan.

Den första provflygningen med Saab 32 Lansen blev genomförd i november 1952. Flygvapnet fick den första leveransen av serietillverkade flygplan i december 1955. Lansen var flygvapnets första flygplan med allväderskapacitet och hade, en för sin tid, avancerad elektronisk utrustning.
Saab 32 fanns i fem olika versioner – attackflygplan, jaktflygplan, spaningsflygplan, målbogserare och störflygplan.

A 32A, attackversionen, tillverkades i 287 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och en yttre last av bomber och raketer. För anfall mot sjömål användes robot 04. Attackflyget med Lansen var en slagkraftig del av Sveriges invasionsförsvar under kalla krigets första decennier och kallades för ÖB:s klubba.

J 32B, jaktversionen, tillverkades i 118 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och flygplanet kunde också bära robot 24, jaktroboten Sidewinder. J 32B fick en betydligt kraftigare motor jämfört med A-versionen och fick därför smeknamnet Lansen sport.

S 32C, spaningsversionen, tillverkades i 45 exemplar och var utvecklad ur A 32A. Spaningslansen hade havsövervakning med radar och fotospaning som huvuduppgift. Det som var vapenbalkar på A 32A skulle på 32C bära de lysbomber som användes vid fotospaning i mörker.

J 32D var sex flygplan ur B-versionen som blev konverterade till målbogserarflygplan. Dessa var utrustade med antikollisionsljus och målbogseringsvinsch.

J 32E var fjorton flygplan ur B-versionen som blev konverterade till störflygplan. I dessa hade vapnen och den ordinarie radarutrustningen ersatts av inre och yttre störutrustning.

År 1960 levererade Saab det här exemplaret till flygvapnet som J 32B. Som jaktflygplan har det varit baserat på Västmanlands flygflottilj F 1 i Västerås, Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön och på Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn. Det är en av sex J 32B som 1972 blev modifierade till målbogserare och fick beteckningen J 32D. Som målbogserare har flygplanet tjänstgjort på Östgöta flygflottilj F 3 i Malmslätt, Bråvalla flygflottiljs detachement F 13M i Malmslätt och på Robotförsöksplats Norrland RFN i Vidsel. Flygplanet lämnade inte RFN och är nu en deposition från Flygvapenmuseum.

Kuriosa:

Robotförsöksplats Norrland heter numera FMV Vidsel Test Range. Provplatsen kom till 1958 och sedan dess har den varit huvudprovningsplats för Försvarsmaktens olika robotsystem. Numera kan även civila industrier och utländsk militär hyra in sig för tester av egen utrustning.

Flygplan keyboard_arrow_down J 32E LANSEN 32543