close

Flygplan

S 35E DRAKEN 35959

Saab 35 Draken

Individnummer: 35959
Märkning: På framkroppen kronmärke och 11 på fenan kodsiffra 59.

Placering: F11 Museum, Skavsta flygplats, Nyköping

På F 11 museum, som specialiserat sig på spaningsflygplan, har denna S 35E sin självklara plats.

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

Arbetet med en spaningsversion av Draken började våren 1960. Saab levererade sammanlagt 59 stycken till flygvapnet och de fick beteckningen S 35E. Ungefär hälften av dessa var nytillverkade och resten var J 35D som byggts om för uppdraget. Flygplanet hade sammanlagt sju kameror och kunde även bära utrustning för mörkerspaning. Hela noskonen på flygplanet kunde skjutas framåt för att underlätta laddning och service av kamerorna.
S 35E var det första spaningsflygplan i flygvapnet som på låg höjd kunde genomföra sina uppdrag i överljudsfart.

Det här spaningsflygplanet S 35E levererades till flygvapnet 1967 och är en ombyggd J 35D. Det har varit placerat på Södermanlands flygflottilj F 11 i Nyköping och på Försökscentralen FC i Malmslätt. Flygplanet kom därefter till Flygvapenmuseum som nu har deponerat det till F 11 museum i Nyköping.

Kuriosa:

Endast på Södermanlands flygflottilj F 11 och på Norrbottens flygflottilj F 21 flögs spaningsversionen av Saab 35 Draken.

Flygplan keyboard_arrow_down S 29C Tunnan 29969