close

Flygplan

SK 50B 50039

Saab 91 Safir

Individnummer: 50039
Märkning:
På framkroppen kodsiffra 39. På bakkroppen kronmärke och flottiljnummer 5. På fenan kodsiffra 39.

Placering: Ljungbyheds militärhistoriska museum, Ljungbyhed park, Ljungbyhed

Vad är det för märkligt målad SK 50B som museet i Ljungbyhed visar?

Saab 91 Safir är ett enmotorigt propellerflygplan som utvecklades av Saab i Linköping och som blev en stor exportframgång för företaget. Prototypen kom i luften för första gången i november 1945. När serietillverkningen upphörde 1966 hade Saab tillverkat 323 exemplar av flygplanet i fem olika versioner. Det svenska flygvapnet köpte tre av versionerna.

Många länder har haft Saab 91 Safir i militär tjänst, till exempel Etiopien, Tunisien, Norge, Finland och Österrike.

91A: Redan 1947 köpte det svenska flygvapnet tio stycken flygplan för transporter och sambandsuppgifter. Flygplanet hade plats för tre personer och fick i flygvapnet beteckningen TP 91.

91B: Flygvapnet köpte 75 stycken flygplan, dessa var licenstillverkade i Nederländerna. I det svenska flygvapnet fick de beteckningen SK 50B. Flygplanet, som har plats för tre personer, tjänstgjorde som skolflygplan i flygvapnets grundläggande flygutbildning.

91C: Saab levererade fjorton stycken till flygvapnet 1960. Flygplanen var tillverkade på Saab i Linköping och fick beteckningen SK 50C i flygvapnet. SK 50C hade plats för fyra personer och i vissa av dem fanns utrustning för civil instrumentflygning.

91D: Flygplanet har i stort sett samma konstruktion som 91C, men en annan motor. Flera utländska flygvapen har använt Saab 91D Safir i den grundläggande flygutbildningen.

Det här flygplanet levererades av Saab till flygvapnet 1953. Det har varit baserat på Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed, Västmanlands flygflottilj F 1 i Västerås, Västgöta flygflottilj F 6 i Karlsborg, Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå och på Södertörns flygflottilj F 18 i Tullinge. Flygplanet blev taget ur tjänst 1992 och överfört till Flygvapenmuseum. Sedan 2008 har Flygvapenmuseum lånat det till Ljungbyheds militärhistoriska museum i Ljungbyhed.

Saabs tillverkningsnummer 91.251.

Kuriosa:

SK 50B nummer 50039 är gulmålat med svarta ränder på bakkroppen – Getingen är smeknamnet. Sin spektakulära målning fick flygplanet 1961, inför en flygdag på Södermanlands flygflottilj F 11.

Flygplan keyboard_arrow_down SK 61D