close

Flygplan

SK 60B

Saab 105

Individnummer: 60145
Märkning: I nosspetsen kodsiffra 56; på framkroppen flottiljnummer 5 och kronmärke; på bakkroppen kodsiffra 56.

Placering: Jämtlands flyg- och lottamuseum, Optands flygfält, Östersund.

Storleken hade ingen betydelse, lilla SK 60B blev en sensation i flygvärlden. Laddad med raketer och kanoner var den absolut inte att leka med.

I slutet av 1950-talet såg sig flygvapnet om efter ett jetdrivet skolflygplan. Kraven från Flygförvaltningen var att det nya skolflygplanet också skulle kunna fungera som attackflygplan och spaningsflygplan. På Saab i Linköping pågick det civila projektet Saab 105, ett företags- eller direktionsflygplan. Efter ett antal modifieringar uppfyllde Saab 105 Flygförvaltningens krav. Den 29 juni

1963 genomförde piloten Karl-Erik Fernberg den första provflygningen med prototyp 105-01. År 1964 tecknade flygvapnet ett avtal med Saab och beställde 150 exemplar av det tvåmotoriga jetflygplanet. Det fick den militära beteckningen SK 60 och fanns i fem versioner.

SK 60A är ett tvåsitsigt skolflygplan där lärare och elev sitter sida vid sida i katapultstolar. Fån den 17 juli 1967 har många blivande piloter fått sin jetskolning i det flygplanet.

SK 60B är en attackversion som under vingarna har fästen för raketer eller kapslar för automatkanoner.

SK 60C är en vidareutveckling av SK 60B och skulle användas för fotospaning. Flygplanet har förlängd nos med plats för panoramakamera och infrarödsökare IR-sökare.

SK 60D är ett fyrsitsigt civilmilitärt skol- och transportflygplan. Tre stycken SK 60A modifierades i mitten av 1970-talet efter ett förslag om en civilinriktad flygutbildning avsedd för reservofficerare. Piloter som fick den här utbildningen skulle inte flyga stridsflygplanen Draken och Viggen. Flygplanen fick bland annat civil radio- och navigeringsutrustning och instrumenten var graderade i fot och knop istället för i meter och km/h. De hade inga katapultstolar utan fyra fasta stolar.

SK 60E är den version som från 1978 användes vid den förberedande civila flygutbildningen FCFU på F 5 i Ljungbyhed. Flygplanen är SK 60A som blev anpassade till civila normer på samma sätt som SK 60D. Sammanlagt blev tio stycken flygplan E-modifierade.

Det här flygplanet blev godkänt av flygvapnet 1967 och baserat på Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed. Vid avslutad tjänstgöring i flygvapnet 2001 hade det en flygtid på drygt 4 621 timmar. Sedan 2008 har Flygvapenmuseum deponerat denna SK 60B till Jämtlands flyg- och lottamuseum.

Kuriosa:

Saab utlyste en pristävling 1969 där det gällde att hitta ett passande namn till 105:an. Namnet skulle vara användbart även internationellt och ge associationer till egenskaper som mångsidighet och snabbhet. Vinnande namn blev Florette. Flygvapnet arbetade på sitt håll med att hitta ett namn på SK 60 och namnet Gladan segrade.
Men namnen blev inte allmänt använda. Antagligen för att Saab 105 och SK 60 redan varit i bruk under flera år innan namnfrågan blev aktuell

Flygplan keyboard_arrow_down SK 50B 50039